PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Dostawa wyposażenia do pracowni logistycznej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Świeciu w ramach realizacji Projektu pn.: Modernizacja obiektów...

Powiat Świecki

Data publikacji ogłoszenia:

2012-08-09

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Świecie / kujawsko-pomorskie

Numer ogłoszenia

290592/2012

Opis

Świecie: Dostawa wyposażenia do pracowni logistycznej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Świeciu w ramach realizacji Projektu pn.: Modernizacja obiektów dydaktycznych szkolnictwa zawodowego i specjalnego w Powiecie Świeckim
Numer ogłoszenia: 290592 - 2012; data zamieszczenia: 08.08.2012
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 247048 - 2012r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Świecki, ul. Gen. Józefa Hallera 9, 86-100 Świecie, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 52 56 83 100, faks 52 56 83 102.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa wyposażenia do pracowni logistycznej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Świeciu w ramach realizacji Projektu pn.: Modernizacja obiektów dydaktycznych szkolnictwa zawodowego i specjalnego w Powiecie Świeckim.
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia do pracowni logistycznej do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Świeciu wg poniższego zestawienia:
1) zestaw komputerowy stacjonarny oraz panel operacyjny;
2) drukarka etykiet wraz z etykietami logistycznymi i magazynowymi;
3) przewodowy czytnik kodów kreskowych;
4) terminal przenośny;
5) access point WLAN;
6) okablowanie strukturalne;
7) przenośnik rolkowy;
8) system do symulacji procesów przyjęć i wydań oraz podstawowych operacji magazynowych;
9) aplikacja mobilna na terminal przenośny.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.16.21.00-6.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
tak, projekt/program: Projekt Modernizacja obiektów dydaktycznych szkolnictwa zawodowego i specjalnego w Powiecie Świeckim jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 3 Rozwój infrastruktury społecznej Działania 3.1 Rozwój infrastruktury edukacyjnej, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2007 - 2013.
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Część NR: 1   Nazwa:
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 06.08.2012.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Artom Bis Spółka jawna Armand Grabowski - Marek Kowalczyk - Janusz Żebrowski, ul. Śniadeckich 25, 85-011 Bydgoszcz, kraj/woj. kujawsko-pomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 61290,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 64329,00
Oferta z najniższą ceną: 64329,00 / Oferta z najwyższą ceną: 99499,12
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Dostawa preparatu do antyseptyki ran dla ZZOZ w Wadowicach, znak: ZP/PRZET/36/2012.
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Wadowice
(małopolskie)
Przebudowa istniejących budynków biurowych i gospodarczych na lokale socjalne na Osiedlu Świerczów w Lubniewicach - III etap
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Lubniewice
(lubuskie)
Dostawa materiałów eksploatacyjnych dla Gminy Miejskiej Kętrzyn, spółek komunalnych, instytucji kultury i jednostek...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Kętrzyn
(warmińsko-mazurskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 692
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH