PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Dostawa wyposażenia laboratorium dla Instytutu Chemii Organicznej PAN w Warszawie

Instytut Chemii Organicznej PAN

Data publikacji ogłoszenia:

2014-09-06

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Warszawa / mazowieckie

Numer ogłoszenia

295964/2014

Opis

Warszawa: Dostawa wyposażenia laboratorium dla Instytutu Chemii Organicznej PAN w Warszawie
Numer ogłoszenia: 295964 - 2014; data zamieszczenia: 05.09.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 194844 - 2014r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Chemii Organicznej PAN, ul. Kasprzaka 44/52, 01-224 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 343 20 00, faks 22 6326681.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: państwowa placówka naukowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa wyposażenia laboratorium dla Instytutu Chemii Organicznej PAN w Warszawie.
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem Zamówienia jest dostawa do wskazanych pomieszczeń w siedzibie Zamawiającego wskazanego wyposażenia laboratoryjnego. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę, instalację oraz uruchomienie przedmiotu zamówienia, jak również przeszkolenie użytkowników w zakresie obsługi oraz eksploatacji dostarczonych urządzeń. Dostawcy winni dołączyć wszystkie akcesoria oraz niezbędne przewody do podłączenia, stanowiące o możliwości zmontowania i oddania do użytku całości jako systemu kompletnego, gotowego do pracy zgodnie z wymaganym przeznaczeniem. Przedmiot Zamówienia został podzielony na 5 części: Część I Dostawa trzech chłodnic immersyjnych, Część II Dostawa automatycznego podajnika próbek ciekłych, Część III Dostawa 11 mieszadeł magnetycznych, Część IV Dostawa zestawu wyparkowego, Część V Dostawa aparatu do mikrodestylacji typu bulb-to-bulb.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 42.94.33.00-1, 38.43.22.10-7, 38.43.64.00-4, 38.43.62.00-2, 42.91.00.00-8.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
tak, projekt/program: Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 Cukry jako surowce odnawialne w syntezie produktów o wysokiej wartości dodanej..
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Część NR: 3   Nazwa: Część IIIB
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 23.07.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

ABChem Agnieszka Busler, ul. Janowicza 19, 10-686 Olsztyn, kraj/woj. warmińsko-mazurskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 17576,50 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 13133,32
Oferta z najniższą ceną: 13133,32 / Oferta z najwyższą ceną: 15953,10
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Zakup energii elektrycznej
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Kościan
(wielkopolskie)
Dostawa czynników diagnostycznych, końcówek do pipet, wyrobów diagnostycznych i odczynników laboratoryjnych
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Kraków
(małopolskie)
Dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Starostwa Powiatowego w Chrzanowie
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o sprostowaniach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Chrzanów
(małopolskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 662
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH