PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Dostawa wyposażenia, narzędzi i urządzeń warsztatowych do 6 WOG w 2011 r

Jednostka Wojskowa 4220

Data publikacji ogłoszenia:

2011-11-04

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Ustka / pomorskie

Numer ogłoszenia

287451/2011

Opis

Ustka: Dostawa wyposażenia, narzędzi i urządzeń warsztatowych do 6 WOG w 2011 r
Numer ogłoszenia: 287451 - 2011; data zamieszczenia: 03.11.2011
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 296444 - 2011r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Jednostka Wojskowa 4220, Lędowo-Osiedle 1N, 76-271 Ustka, woj. pomorskie, tel. 59 8151377, faks 59 8151578.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: wojskowa jednostka budzetowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa wyposażenia, narzędzi i urządzeń warsztatowych do 6 WOG w 2011 r.
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Dostawa wyposażenia, narzędzi i urządzeń warsztatowych do 6 WOG w 2011 r.: Zad I - Urządzenia stacji kontroli pojazdów; Zad II - Sprzęt do spawania i lutowania; Zad III - Dźwigniki samochodowe; Zad IV - Sprzęt do obsługi pojazdów; Zad V - Elektronarzędzia; Zad VI - Przyrządy pomiarowe; Zad VII - Narzędzia pneumatyczne. dostawa nastąpi w terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy, jednak nie później niż do dnia 25.11.2011 r.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 38.40.00.00-9, 42.00.00.00-6, 42.41.00.00-3, 42.60.00.00-2, 44.51.00.00-8.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Część NR: 1   Nazwa: Urządzenia stacji kontroli pojazdów
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 28.10.2011.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 5.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 2.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

UNIMETAL Serwis Sp. z o.o., ul. Kujańska 10, 77-400 Złotów, kraj/woj. wielkopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 27200,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 22390,00
Oferta z najniższą ceną: 12764,00 / Oferta z najwyższą ceną: 23644,00
Waluta: PLN.Część NR: 2   Nazwa: Sprzęt do spawania i lutowania
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 27.10.2011.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Centrala Techniczna ELTECH Sp. z o.o., ul. Fabryczna 1-3, 58-100 Świdnica, kraj/woj. dolnośląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 9000,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 6133,39
Oferta z najniższą ceną: 6133,39 / Oferta z najwyższą ceną: 15367,00
Waluta: PLN.Część NR: 3   Nazwa: Dźwigniki samochodowe
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 26.10.2011.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

ELWICO SERWIS, Henryk Wieciński, ul. W. Kadłubka 35, 02-496 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 25000,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 25110,00
Oferta z najniższą ceną: 25110,00 / Oferta z najwyższą ceną: 27200,00
Waluta: PLN.Część NR: 4   Nazwa: Sprzęt do obsługi pojazdów
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 26.10.2011.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Przedsiębiorstwo Handlowe KOGEX Sp. z o.o., ul. Gajowa 53/16, 50-520 Wrocław, kraj/woj. dolnośląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 24850,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 16126,00
Oferta z najniższą ceną: 16126,00 / Oferta z najwyższą ceną: 16126,00
Waluta: PLN.Część NR: 5   Nazwa: Elektronarzędzia
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 27.10.2011.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 2.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Przedsiębiorstwo LEDBI S.C., ul. Pucka 28, 81-036 Gdynia, kraj/woj. pomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 9200,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 6832,00
Oferta z najniższą ceną: 5107,00 / Oferta z najwyższą ceną: 8231,40
Waluta: PLN.Część NR: 6   Nazwa: Przyrządy pomiarowe
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 26.10.2011.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Przedsiębiorstwo Handlowe KOGEX, ul. Gajowa 53/16, 50-520 Wrocław, kraj/woj. dolnośląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 4260,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 2865,00
Oferta z najniższą ceną: 2865,00 / Oferta z najwyższą ceną: 2865,00
Waluta: PLN.Część NR: 7   Nazwa: Narzędzia pneumatyczne
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 26.10.2011.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Przedsiębiorstwo Handlowe KOGEX Sp. z o.o., uol. Gajowa 53/16, 50-520 Wrocław, kraj/woj. dolnośląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 6180,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 4266,00
Oferta z najniższą ceną: 4266,00 / Oferta z najwyższą ceną: 4266,00
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Odrestaurowanie Starego Miasta obejmujące rewitalizację Placu Rynku i Kanału Kopernika we Fromborku w formule zaprojektuj i...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o sprostowaniach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Frombork
(warmińsko-mazurskie)
Dzierżawa zakładu produkcyjnego położonego w miejscowości Grabów
Nieruchomości, budynki przemysłowe, przetarg
Konstantynów łódzki
(łódzkie)
Opracowanie dokumentacji projektowych na przebudowę dróg gminnych w Szymanowie, Masłowie, Rawiczu i Dąbrówce
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Rawicz
(wielkopolskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 709
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH