PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Dostawa wyposażenia pokoi gościnnych Dworu Myśliwskiego Ustronie

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Leśny Zakład Doświadczalny Siemianice

Data publikacji ogłoszenia:

2012-04-27

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Łęka Opatowska / wielkopolskie

Numer ogłoszenia

134392/2012

Opis

Łęka Opatowska: Dostawa wyposażenia pokoi gościnnych Dworu Myśliwskiego Ustronie
Numer ogłoszenia: 134392 - 2012; data zamieszczenia: 26.04.2012
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 94534 - 2012r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Leśny Zakład Doświadczalny Siemianice, Siemianice, ul. Kasztanowa 1/1, 63-645 Łęka Opatowska, woj. wielkopolskie, tel. 062 7826400, faks 062 7826410.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Uczelnia publiczna.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa wyposażenia pokoi gościnnych Dworu Myśliwskiego Ustronie.
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1.Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z montażem i instalacją w pokojach łóżek hotelowych typu kontynentalnego z materacem kieszeniowym oraz firan i zasłon wraz z niezbędnym osprzętem do mocowania w obiekcie gastronomiczno-hotelowym Dwór Myśliwski Ustronie, położonym w miejscowości Trzebień 73, 63-645 Łęka Opatowska, w powiecie kępińskim, województwo wielkopolskie.
2.Przedmiot zamówienia podzielony został na dwie części:
1)Część I - łóżka,
2)Część II - firany i zasłony,
3.Zamawiający zastrzega możliwość zmian ilościowych w stosunku do przedmiotu zamówienia +/- 10% w zależności od rzeczywistego zapotrzebowania..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.10.00.00-3, 19.20.00.00-8.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Część NR: 1   Nazwa: łóżka
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 24.04.2012.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 6.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 2.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

PCH POLONIA, Ul. Gryfitów 2, 78-100 Kołobrzeg, kraj/woj. zachodniopomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 32520,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 33210,00
Oferta z najniższą ceną: 33210,00 / Oferta z najwyższą ceną: 46106,07
Waluta: PLN.Część NR: 2   Nazwa: Firany
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 24.04.2012.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

PCH POLONIA, Ul. Gryfitów 2, 78-100 Kołobrzeg, kraj/woj. zachodniopomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 20325,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 26363,60
Oferta z najniższą ceną: 26363,60 / Oferta z najwyższą ceną: 26363,60
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Dostawa pomocy dydaktycznych w ramach projektu Unowocześnienie bazy dydaktycznej Zespołu Szkół Zawodowych w Koronowie poprzez...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Bydgoszcz
(kujawsko-pomorskie)
Dostawa drutu okrągłego ze stopu Fe Ni42Mn1 w ilości 700 kg
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o sprostowaniach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Gliwice
(śląskie)
Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych na działce nr 164 na długości 350 m w Spławach Drugich gm. Kraśnik
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Kraśnik
(lubelskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 712
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH