PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

dostawa wyrobów jednorazowego użytku z włokniny (ochrona personelu medycznego i pola operacyjnego) nr PN-155/12/IM

Centrum Onkologii Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie

Data publikacji ogłoszenia:

2013-01-31

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Warszawa / mazowieckie

Numer ogłoszenia

16191/2013

Opis

Warszawa: dostawa wyrobów jednorazowego użytku z włokniny (ochrona personelu medycznego i pola operacyjnego) nr PN-155/12/IM
Numer ogłoszenia: 16191 - 2013; data zamieszczenia: 30.01.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 225867 - 2012r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Centrum Onkologii Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie, ul. W.K. Roentgena 5, 02-781 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 5462312, 5462872, faks 022 5462253, 5462872.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: instytut badawczy.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: dostawa wyrobów jednorazowego użytku z włokniny (ochrona personelu medycznego i pola operacyjnego) nr PN-155/12/IM.
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: dostawa wyrobów jednorazowego użytku z włokniny (ochrona personelu medycznego i pola operacyjnego).
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.00.00-3, 33.14.10.00-0, 33.19.90.00-1.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Część NR: 1   Nazwa: pakiet nr 1
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 27.11.2012.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

JKT Wytwórnia Artykułów Higienicznych Sp. z o.o., ul. Zwycięstwa 17A, 15-703 Białystok, kraj/woj. podlaskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 54445,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 24640,20
Oferta z najniższą ceną: 24640,20 / Oferta z najwyższą ceną: 36325,80
Waluta: PLN.Część NR: 2   Nazwa: pakiet nr 2
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 27.12.2012.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 6.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 2.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Paul Hartmann Polska SP. z o.o., ul. Partyzancka 133/151, 95-200 Pabianice, kraj/woj. łódzkie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 660,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 332,64
Oferta z najniższą ceną: 237,60 / Oferta z najwyższą ceną: 570,24
Waluta: PLN.Część NR: 3   Nazwa: Pakiet nr 3
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 27.12.2012.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 5.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 4.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Skamex Sp. z o.o. SKA, ul. Częstochowska 38/52, 33-121 Łódź, kraj/woj. łódzkie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 19040,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 14538,6
Oferta z najniższą ceną: 12409,20 / Oferta z najwyższą ceną: 17172,00
Waluta: PLN.Część NR: 4   Nazwa: Pakiet nr 4
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 27.12.2012.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

CZM Cezal SA, ul. Widna 4, 50-543 Wrocław, kraj/woj. dolnośląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 530,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 518,40
Oferta z najniższą ceną: 518,40 / Oferta z najwyższą ceną: 648,00
Waluta: PLN.Część NR: 5   Nazwa: Pakiet nr 5
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 27.11.2012.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Skamex Sp. z o.o. SKA, ul. Częstochowska 38/52, 93-121 Łódź, kraj/woj. łódzkie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 257280,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 226022,40
Oferta z najniższą ceną: 226022,40 / Oferta z najwyższą ceną: 241781,76
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Zakup trenażera pożarowego - palące się schody
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Sieradz
(łódzkie)
Dostawa znaków drogowych
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Wołomin
(mazowieckie)
Przebudowa dróg gminnych: Wielkie Bałówki- Marzęcice Wawrowice-Wielka Osówka etap II
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o sprostowaniach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Kurzętnik
(warmińsko-mazurskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 662

POLECAMY W SERWISACH