PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Dostawa zestawów kołowych do kontenerów przejezdnych, stojaków workowych oraz kół do wózków dla listonosza

Poczta Polska S.A. Centrum Infrastruktury Oddział Regionalny w Lublinie

Data publikacji ogłoszenia:

2012-08-08

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Lublin / lubelskie

Numer ogłoszenia

170661/2012

Opis

Lublin: Dostawa zestawów kołowych do kontenerów przejezdnych, stojaków workowych oraz kół do wózków dla listonosza
Numer ogłoszenia: 170661 - 2012; data zamieszczenia: 07.08.2012
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 131009 - 2012r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Poczta Polska S.A. Centrum Infrastruktury Oddział Regionalny w Lublinie, ul. Wacława Moritza 2, 20-900 Lublin, woj. lubelskie, tel. 81 7106300, 7106301, 7106302, faks 81 7106300, 7106301, 7106302.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa zestawów kołowych do kontenerów przejezdnych, stojaków workowych oraz kół do wózków dla listonosza.
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa zestawów kołowych do kontenerów przejezdnych, stojaków workowych oraz kół do wózków dla listonosza.
Przedmiot zamówienia dostarczany będzie na adres: Poczta Polska S. A., Centrum Logistyki Oddział Regionalny w Lublinie, ul. Sierpińskiego 26, 20-448 Lublin, sukcesywnie - pierwsza dostawa w terminie 7 dni roboczych od pisemnego zgłoszenia potrzeb przez Zamawiającego, następne dostawy w terminie 5 dni roboczych od daty pisemnego zgłoszenia potrzeb.
Do każdej dostawy Wykonawca załączy świadectwo jakości.
Zamawiający wymaga gwarancji na dostarczony przedmiot zamówienia, na okres 24 miesięcy od daty ostatniej dostawy.
Zamawiający gwarantuje wykonanie zamówienia na poziomie 10% wartości brutto przedmiotu zamówienia i jednocześnie zastrzega, że zakup pozostałych 90% wartości brutto przedmiotu zamówienia nie może być powodem roszczeń Wykonawcy w stosunku do Zamawiającego.
W zależności od faktycznego zapotrzebowania, Zamawiający zastrzega sobie prawo do zwiększenia zamawianej ilości jednego wyrobu, kosztem ograniczenia ilości innego wyrobu, w granicach łącznej wartości przedmiotu zamówienia..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.13.24.00-0.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 26.07.2012.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

RADER Sp. J. Piotr Szettel i Piotr Gałęski, ul. Bydgoska 188, 64-920 Piła, kraj/woj. zachodniopomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 118668,75 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 72780,00
Oferta z najniższą ceną: 72780,00 / Oferta z najwyższą ceną: 99920,00
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
dostawa 104 szt. rolet dla WIMiR ZP/0810/2011
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Kraków
(małopolskie)
Ogłoszenie o zamiarze sprzedaży nieruchomości położonej w obrębie Przychodzko, gmina Zbąszyń
Nieruchomości, grunty rolne, przetarg
Poznań
(wielkopolskie)
Obsługa kotłowni, oczyszczalni ścieków oraz utrzymanie zieleni osiedla Nadleśnictwa Różańsko
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Różańsko
(zachodniopomorskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 662
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH