PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Dostawa zestawów komputerowych dla Urzędu Skarbowego w Bełchatowie

Urząd Skarbowy w Bełchatowie

Data publikacji ogłoszenia:

2012-02-24

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Bełchatów / łódzkie

Numer ogłoszenia

43903/2012

Opis

Bełchatów: Dostawa zestawów komputerowych dla Urzędu Skarbowego w Bełchatowie
Numer ogłoszenia: 43903 - 2012; data zamieszczenia: 23.02.2012
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 18321 - 2012r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Skarbowy w Bełchatowie, ul. Piłsudskiego 18, 97-400 Bełchatów, woj. łódzkie, tel. 44 632 49 86, faks 44 632 30 63.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja rządowa terenowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa zestawów komputerowych dla Urzędu Skarbowego w Bełchatowie.
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Dostawa 5 zestawów komputerowych dla Urzędu Skarbowego w Bełchatowie. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz zakres zamówienia zostały zawarte w części 3.2 SIWZ.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.21.30.00-5, 30.23.13.00-0.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 16.02.2012.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Przedsiębiorstwo OPTIMUS Sp. z o. o., ul. Jana Pawła II 84 K, Sieradz, kraj/woj. Polska.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 15642,27 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 19206,45
Oferta z najniższą ceną: 19206,45 / Oferta z najwyższą ceną: 25215,00
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Ogłoszenie o sprzedaży nieruchomości położonej w obrębie Słońsk, gmina Słońsk
Nieruchomości, grunty rolne, przetarg
Gorzów wielkopolski
(wielkopolskie)
Nieruchomość położona w Trzebini w rejonie ulicy Kopalnianej
Nieruchomości, grunty inne, licytacja
Trzebinia
(śląskie)
DOSTAWA ETYKIET SAMOPRZYLEPNYCH, KREDEK Z NADRUKIEM, I ARTYKUŁÓW BIUROWYCH (3 CZĘŚCI) ZP-21_2013.
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Warszawa
(mazowieckie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 692
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH