PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Dostawa zestawu dydaktycznego do parametrycznych pomiarów stało i zmiennoprądowych charakterystyk tranzystorów bipolarnych

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica

Data publikacji ogłoszenia:

2013-10-16

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Kraków / małopolskie

Numer ogłoszenia

419630/2013

Opis

Kraków: Dostawa zestawu dydaktycznego do parametrycznych pomiarów stało i zmiennoprądowych charakterystyk tranzystorów bipolarnych
Numer ogłoszenia: 419630 - 2013; data zamieszczenia: 15.10.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 91632 - 2013r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica, Al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków, woj. małopolskie, tel. 012 6173595, faks (012) 6173595, 6173363.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Uczelnia publiczna.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa zestawu dydaktycznego do parametrycznych pomiarów stało i zmiennoprądowych charakterystyk tranzystorów bipolarnych.
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Dostawa zestawu dydaktycznego do parametrycznych pomiarów stało i zmiennoprądowych charakterystyk tranzystorów bipolarnych.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 38.34.20.00-4, 31.12.00.00-3.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
tak, projekt/program: Fizyka. Twój wybór, twoja przyszłość. Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na podstawie umowy UDA-POKL 04.01.02-00-009-12 ( nr AGH 502.220.2004 C-97 )..
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Część NR: 1   Nazwa: Dostawa oscyloskopu z luminoforem cyfrowym 500 MHz z wejściami analogowymi i cyfrowymi - 1 szt.
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 09.04.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

MERAZET S.A., ul. J.Krauthofera 36, 60-203 Poznań, kraj/woj. wielkopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 36585,37 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 39323,10
Oferta z najniższą ceną: 39323,10 / Oferta z najwyższą ceną: 51663,69
Waluta: PLN.Część NR: 2   Nazwa: Dostawa wielofunkcyjnego generatora przebiegów funkcyjnych, arbitralnych i impulsowych o częstotliwości 160 MHz - szt. 3
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 09.04.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

NDN - Z. Daniluk, ul. Janowskiego 15, 02-784 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 12195,12 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 14760,00
Oferta z najniższą ceną: 14760,00 / Oferta z najwyższą ceną: 14974,02
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Kanalizacja sanitarna grawitacyjna i tłoczna Kosy - Kinkajmy, Etap I Kinkajmy - Maszewy
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o sprostowaniach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Bartoszyce
(warmińsko-mazurskie)
Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na bieżącym utrzymaniu dróg powiatowych na terenie powiatu lubelskiego
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Bełżyce
(lubelskie)
Wyposażenie Centrum Turystycznego w Ostaszewie
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o sprostowaniach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Grodziczno
(warmińsko-mazurskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 662
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH