PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Dostawa żywności

Dom Pomocy Społecznej

Data publikacji ogłoszenia:

2013-01-11

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Jeziorany / warmińsko-mazurskie

Numer ogłoszenia

15478/2013

Opis

Jeziorany: Dostawa żywności
Numer ogłoszenia: 15478 - 2013; data zamieszczenia: 10.01.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 497512 - 2012r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Dom Pomocy Społecznej, ul. Kajki 49, 11-320 Jeziorany, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 0-89 7181 664, faks 0-89 7181 664.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: opieka społeczna.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa żywności.
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa żywności do Domu Pomocy Społecznej w Jezioranach ,
zwanego dalej zamawiającym, zgodnie z opisem zawartym w dodatku części zamówienia.
1. Część I - Artykuły spożywcze
2. Część II - Drób
3. Część III - Jaja
4. Część IV - Mrożonki
5. Część V - Mięso i wędliny
6. Część VI - Ryby i konserwy rybne
7. Część VII - Nabiał
8 Część VIII - Pieczywo
9. Część IX - Warzywa i owoce.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 01.00.00.00-7.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Część NR: 1   Nazwa: Artykuły spożywcze
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 02.01.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

ABER Sp z o.o., ul.Sprzętowa 3, 10-467 Olsztyn, kraj/woj. warmińsko-mazurskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 41000,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 36349,57
Oferta z najniższą ceną: 36349,57 / Oferta z najwyższą ceną: 36405,12
Waluta: PLN.Część NR: 2   Nazwa: Drób
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 02.01.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

PPH-U AKORD Sp.J., ul.Kolejowa 4, 11-200 Bartoszyce, kraj/woj. warmińsko-mazurskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 11550,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 12795,50
Oferta z najniższą ceną: 12795,50 / Oferta z najwyższą ceną: 14552,00
Waluta: PLN.Część NR: 3   Nazwa: Jaja
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 02.01.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 8.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Hurtownia CARO, ul.Chrobrego 27/29, 11-300 Biskupiec, kraj/woj. warmińsko-mazurskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 8250,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 8170,00
Oferta z najniższą ceną: 8170,00 / Oferta z najwyższą ceną: 10965,00
Waluta: PLN.Część NR: 4   Nazwa: Mrożonki
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 02.01.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Jumar Sp z o.o., Łęgajny, ul.Lipowa 16, 11-010 Barczewo, kraj/woj. warmińsko-mazurskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 8200,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 8358,50
Oferta z najniższą ceną: 8358,50 / Oferta z najwyższą ceną: 8404,00
Waluta: PLN.Część NR: 5   Nazwa: Mięso i wędliny
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 02.01.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

PHU MAX, ul. Chrobrego 33, 11-300 Biskupiec, kraj/woj. warmińsko-mazurskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 79000,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 81173,00
Oferta z najniższą ceną: 81173,00 / Oferta z najwyższą ceną: 95689,20
Waluta: PLN.Część NR: 6   Nazwa: Ryby i konserwy rybne
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 02.01.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

ABER Sp z o.o., ul. Sprzętowa 3, 10-467 Olsztyn, kraj/woj. warmińsko-mazurskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 16300,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 17253,55
Oferta z najniższą ceną: 17253,55 / Oferta z najwyższą ceną: 18070,00
Waluta: PLN.Część NR: 7   Nazwa: Nabiał
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 02.01.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Mona- Kontra Sp z o.o., ul. Majora Hubala 6, 16-400 Suwałki, kraj/woj. podlaskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 82500,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 83293,00
Oferta z najniższą ceną: 83293,00 / Oferta z najwyższą ceną: 86812,00
Waluta: PLN.Część NR: 8   Nazwa: Pieczywo
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 02.01.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Firma Produkcyjno - Handlowa MARCEL Sylwester Kołecki, Ul. Kościuszki 23 A, 11-320 Jeziorany, kraj/woj. warmińsko-mazurskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 16300,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 28900,80
Oferta z najniższą ceną: 28900,80 / Oferta z najwyższą ceną: 31869,40
Waluta: PLN.Część NR: 9   Nazwa: warzywa i owoce
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 02.01.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Handel Okrężny Hurt-Detal Art. Spożywczo- Rolnymi, ul.Białostocka 2/1, 10-693 0lsztyn, kraj/woj. warmińsko-mazurskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 40500,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 43103,00
Oferta z najniższą ceną: 43103,00 / Oferta z najwyższą ceną: 43103,00
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości
Nieruchomości, grunty rolne, licytacja
Wysoka
(wielkopolskie)
Nieruchomość gruntowa położona w Rybniku
Nieruchomości, grunty inne, przetarg
Rybnik
(śląskie)
Chemiczne odchwaszczanie wydzielonych torowisk tramwajowych we Wrocławiu - jednokrotny oprysk
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Wrocław
(dolnośląskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 692
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH