PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Dostawa żywności do stołówki internatu Zespołu Szkół Nr 23 we Wrocławiu z podziałem na zadania - liczba zadań 10

Zespół Szkół Nr 23 we Wrocławiu

Data publikacji ogłoszenia:

2013-12-20

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Wrocław / dolnośląskie

Numer ogłoszenia

277351/2013

Opis

Wrocław: Dostawa żywności do stołówki internatu Zespołu Szkół Nr 23 we Wrocławiu z podziałem na zadania - liczba zadań 10
Numer ogłoszenia: 277351 - 2013; data zamieszczenia: 19.12.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 469674 - 2013r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół Nr 23 we Wrocławiu, ul. Jana Wł. Dawida 9/11, 50-527 Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. 71 7175427, 7175428, 7175466, faks 71 7175427, 7175428, 7175466.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Zespół Szkół.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa żywności do stołówki internatu Zespołu Szkół Nr 23 we Wrocławiu z podziałem na zadania - liczba zadań 10.
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa żywności do stołówki Internatu Zespołu Szkół Nr 23 we Wrocławiu z podziałem na zadania - liczba zadań 10. 1. Zamawiający podzielił zamówienie na 10 części tj: Zadanie nr 1. Dostawa warzyw, owoców i warzyw przetworzonych. Zadanie nr 2. Dostawa cytrusów. Zadanie nr 3. Dostawa ryb i przetworów rybnych mrożonych. Zadanie nr 4. Dostawa mięso drobiowego, wieprzowego, wołowego i wyrobów wędliniarskich. Zadanie nr 5. Dostawa artykułów spożywczych, przypraw, makaronów i warzyw przetworzonych. Zadanie nr 6. Dostawa jaj. Zadanie nr 7. Dostawa warzyw i owoców przetworzonych - mrożonych. Zadanie nr 8. Dostawa artykułów nabiałowych, mleka i śmietany. Zadanie nr 9. Dostawa pieczywa. Zadanie nr 10. Dostawa pieczywa cukierniczego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Rozdz. II oraz zał. nr 3-3.9 do SIWZ..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.50.00.00-3, 15.30.00.00-1, 15.22.10.00-3, 15.89.19.00-9, 15.10.00.00-9, 15.11.21.00-7, 15.80.00.00-6, 15.81.00.00-9, 03.14.25.00-3.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Część NR: 1   Nazwa: Dostawa warzyw, owoców i warzyw przetworzonych
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 16.12.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

PHU BLUGEL Angelika Uchańska, ul. Świstackigo 5a, 50-430 Wrocław, kraj/woj. dolnośląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 63760,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 57404,00
Oferta z najniższą ceną: 57404,00 / Oferta z najwyższą ceną: 57404,00
Waluta: PLN.Część NR: 2   Nazwa: Dostawa cytrusów
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 16.12.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

PHU BLUGEL Angelika Uchańska, ul. Świstackigo 5a, 50-430 Wrocław, kraj/woj. dolnośląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 7840,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 5950,00
Oferta z najniższą ceną: 5950,00 / Oferta z najwyższą ceną: 5950,00
Waluta: PLN.Część NR: 3   Nazwa: Dostawa ryb i przetworów rybnych mrożonych
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 16.12.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Zakład Handlu i Usług Kama Czesław Kaczan, Łaszczyn 25A, 63-900 Rawicz, kraj/woj. wielkopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 18520,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 12576,00
Oferta z najniższą ceną: 11617,99 / Oferta z najwyższą ceną: 12576,00
Waluta: PLN.Część NR: 4   Nazwa: Dostawa mięso drobiowego, wieprzowego, wołowego i wyrobów wędliniarskich
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 19.12.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe Stanisław Wysocki, ul. Niepodległości 42, 58-303 Wałbrzych, kraj/woj. dolnośląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 148134,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 119809,20
Oferta z najniższą ceną: 119809,20 / Oferta z najwyższą ceną: 128614,00
Waluta: PLN.Część NR: 5   Nazwa: Dostawa artykułów spożywczych, przypraw, makaronów i warzyw przetworzonych
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 16.12.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 5.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe EKON Konopka Ewa, ul. Wojska Polskiego 2, 56-416 Twardogóra, kraj/woj. dolnośląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 73060,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 55150,50
Oferta z najniższą ceną: 55150,50 / Oferta z najwyższą ceną: 63105,50
Waluta: PLN.Część NR: 6   Nazwa: Dostawa jaj
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 16.12.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 2.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Zakład Handlu i Usług KAMA, Łaszczyn 25A, 63-900 Rawicz, kraj/woj. wielkopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 11200,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 7360,00
Oferta z najniższą ceną: 5760,00 / Oferta z najwyższą ceną: 12160,00
Waluta: PLN.Część NR: 7   Nazwa: Dostawa warzyw i owoców przetworzonych - mrożonych
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 16.12.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe EKON Konopka Ewa, ul. Wojska Polskiego 2, 56-416 Twardogóra, kraj/woj. dolnośląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 26760,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 15095,00
Oferta z najniższą ceną: 15095,00 / Oferta z najwyższą ceną: 21924,00
Waluta: PLN.Część NR: 8   Nazwa: Dostawa artykułów nabiałowych, mleka i śmietany
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 16.12.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Spółdzielnia Mleczarska Mlekovita, ul. Ludowa 122, 18-200 Wysokie Mazowieckie, kraj/woj. podlaskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 104437,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 74422,20
Oferta z najniższą ceną: 74422,20 / Oferta z najwyższą ceną: 97697,70
Waluta: PLN.Część NR: 9   Nazwa: Dostawa pieczywa
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 16.12.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Piekarnia Lipianin G.W. Lipianin, Przylesie 32, 49-351 Przylesie, kraj/woj. opolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 21360,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 11886,00
Oferta z najniższą ceną: 11886,00 / Oferta z najwyższą ceną: 11886,00
Waluta: PLN.Część NR: 10   Nazwa: Dostawa pieczywa cukierniczego
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 16.12.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Piekarnia Lipianin G.W. Lipianin, Przylesie 32, 49-351 Przylesie, kraj/woj. opolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 6720,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 4992,00
Oferta z najniższą ceną: 4992,00 / Oferta z najwyższą ceną: 4992,00
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Dostawa i montaż urządzeń zabawowych dla wyposażenia placów zabaw zlokalizowanych na terenie gminy Śrem
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o sprostowaniach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Śrem
(wielkopolskie)
Dostawa asortymentu laboratoryjnego do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Olsztyn
(warmińsko-mazurskie)
Odśnieżanie dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Bielsk w sezonie zimowym 2013-2014
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Bielsk
(mazowieckie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 692
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH