PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Dostawa żywności do stołówki szkolnej w okresie od 18 lutego 2013 r. do 18 lutego 2014 r.

Szkoła Podstawowa im. St. Staszica w Wilkowie-Osiedlu

Data publikacji ogłoszenia:

2013-02-13

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Złotoryja / dolnośląskie

Numer ogłoszenia

56776/2013

Opis

Złotoryja: Dostawa żywności do stołówki szkolnej w okresie od 18 lutego 2013 r. do 18 lutego 2014 r.
Numer ogłoszenia: 56776 - 2013; data zamieszczenia: 12.02.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 41354 - 2013r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Szkoła Podstawowa im. St. Staszica w Wilkowie-Osiedlu, Wilków-Osiedle, ul. Szkolna 6, 59-500 Złotoryja, woj. dolnośląskie, tel. 76 8783272, faks 76 8783272.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: samodzielna jednostka organizacyjna nie posiadajaca osobowości prawnej.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa żywności do stołówki szkolnej w okresie od 18 lutego 2013 r. do 18 lutego 2014 r..
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1.Przedmiotem zamówienia jest dostawa żywności do stołówki szkolnej w okresie od 18 lutego 2013 r. do 18 lutego 2014 r. (z pominięciem miesiąca wakacyjnego tj. od 15.07.2013 r. do 15.08.2013 r.) Towar musi być dostarczany codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach od 6:30 do 11:00
2.Podmiot zamówienia dzieli się na dwa zadania (części):
Zadanie 1 - dostawa pieczywa
Zadanie 2 - dostawa owoców, warzyw, wędlin, mięsa, ryb, nabiału i różnych artykułów spożywczych.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do SIWZ.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.00.00.00-8, 03.00.00.00-1, 03.11.00.00-5, 03.20.00.00-3, 03.14.25.00-3, 14.43.00.00-4, 15.33.10.00-7, 15.10.11.11-9, 15.40.00.00-2, 15.50.00.00-3, 15.61.20.00-1, 15.62.00.00-0, 15.80.00.00-6, 15.81.00.00-9, 15.90.00.00-7.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Część NR: 2   Nazwa: Dostawa warzyw, owoców,wędlin, mięsa, ryb, nabiału i innych artykułów spożywczych
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 11.02.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Firma Handlowo-Usługowa Wiesław Tusiński, Wilków-Osiedle, ul. Szkolna 1, 59-500 Złotoryja, kraj/woj. dolnośląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 94800,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 94265,40
Oferta z najniższą ceną: 94265,40 / Oferta z najwyższą ceną: 94265,40
Waluta: PLN.Część NR: 1   Nazwa: Dostawa pieczywa
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 11.02.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska, Złotoryja, ul. Grunwaldzka 21, 59-500 Złotoryja, kraj/woj. dolnośląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 8530,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 8494,80
Oferta z najniższą ceną: 8494,80 / Oferta z najwyższą ceną: 8494,80
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Dostawy pieczywa
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Bydgoszcz
(kujawsko-pomorskie)
Roboty remontowe ogólnobudowlane, instalacyjne i elektryczne pomieszczeń w piwnicy w budynku nr 108 w kompleksie wojskowym przy...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Bydgoszcz
(kujawsko-pomorskie)
Dostawa ciągnika rolniczego w leasingu operacyjnym
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Drohiczyn
(podlaskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 692
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH