PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

DOSTAWĘ ARTYKUŁÓW ŻYWNOŚCIOWYCH WARZYWA, OWOCE DLA DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W PIEKARACH ŚLĄSKICH NA MAJ - CZERWIEC 2014 ROKU

Dom Pomocy Społecznej

Data publikacji ogłoszenia:

2014-11-30

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Piekary Śląskie / śląskie

Numer ogłoszenia

392336/2014

Opis

Piekary Śląskie: DOSTAWĘ ARTYKUŁÓW ŻYWNOŚCIOWYCH WARZYWA, OWOCE DLA DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W PIEKARACH ŚLĄSKICH NA MAJ - CZERWIEC 2014 ROKU
Numer ogłoszenia: 392336 - 2014; data zamieszczenia: 29.11.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 133526 - 2014r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Dom Pomocy Społecznej, ul. Trautmana 4, 41-946 Piekary Śląskie, woj. śląskie, tel. 032 2879236, faks 032 2879263.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: DOSTAWĘ ARTYKUŁÓW ŻYWNOŚCIOWYCH WARZYWA, OWOCE DLA DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W PIEKARACH ŚLĄSKICH NA MAJ - CZERWIEC 2014 ROKU.
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Sukcesywna (zgodnie z zapotrzebowaniem Zamawiającego) dostawa artykułów żywnościowych dla Domu Pomocy Społecznej w Piekarach Śląskich w następujących asortymentach : warzywa, owoce na okres od 01.05.2014r - 30.06.2014r.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.30.00.00-1.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 02.05.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

F.H.U. PRIMA, UL. PONIATOWSKIEGO 6/2, 41-946 PIEKARY ŚLĄSKIE, kraj/woj. śląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 13176,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 12489,92
Oferta z najniższą ceną: 12489,92 / Oferta z najwyższą ceną: 15269,28
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Dostawa środków czystości dla Szpitala Specjalistycznego im. A. Falkiewicza we Wrocławiu
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Wrocław
(dolnośląskie)
Robota budowlana polegająca na wykonaniu systemu instalacji gazów technicznych dla laboratoriów Pionu Technologii Nafty...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Kraków
(małopolskie)
Przygotowanie posiłków dla uczniów z terenu gminy Łubniany
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Łubniany
(inne)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 692

POLECAMY W SERWISACH