PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Dostawę oleju napędowego na potrzeby Zakładu Gospodarki Komunalnej w Bledzewie w roku 2013

Urząd Gminy Bledzew

Data publikacji ogłoszenia:

2013-02-21

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Bledzew / lubuskie

Numer ogłoszenia

72094/2013

Opis

Bledzew: Dostawę oleju napędowego na potrzeby Zakładu Gospodarki Komunalnej w Bledzewie w roku 2013
Numer ogłoszenia: 72094 - 2013; data zamieszczenia: 20.02.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 5774 - 2013r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Bledzew, ul. Kościuszki 16, 66-350 Bledzew, woj. lubuskie, tel. 095 743 66 10, faks 095 743 66 11.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawę oleju napędowego na potrzeby Zakładu Gospodarki Komunalnej w Bledzewie w roku 2013.
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa oleju napędowego ( Ekodiesel lub równoważny) na potrzeby Zakładu Gospodarki Komunalnej w Bledzewie w roku 2013 w ilości 30000 l.
Dostawa oleju napędowego odbywać się będzie na zgłoszenia telefoniczne w ciągu 48 godzin od zgłoszenia. przez Kierownika ZGK w Bledzewie. Jednorazowa dostawa wynosić będzie 5000 litrów oleju napędowego do zbiornika na terenie bazy warsztatowej przy ul. Kościuszki 35 w Bledzewie.
Kupujący nie gwarantuje ilości zakupionego paliwa.
Koszt transportu dostawy oleju napędowego ponosi wykonawca.
Cena dostawy 1l oleju napędowego ustalona będzie w dniu dostawy zamówienia na podstawie ceny hurtowej określonej wyciągiem z cennika hurtowni w której wykonawca się zaopatruje.
Wykonawca zobowiązany jest do podania hurtowni w której dokonuje zakupu oleju napędowego..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.13.40.00-7.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 18.02.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowo-Produkcyjne BUDMAR sp. z o.o., Gen. Sikorskiego 37, 64-400 Międzychód, kraj/woj. lubuskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 139837,40 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 155400,00
Oferta z najniższą ceną: 155400,00 / Oferta z najwyższą ceną: 157200,00
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Dostawa soczewek wewnątrzgałkowych dla Kliniki Okulistyki Instytutu CZMP - ZP/119/2013
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o sprostowaniach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Łódź
(łódzkie)
Wynajem tablic pod bilbordy reklamowe
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Lubin
(dolnośląskie)
Odnowienie elewacji, prace konserwacyjne instalacji co i wodno - kanalizacyjnej w budynku nr 109 oraz prace malarskie...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Wrocław
(dolnośląskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 692
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH