PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Dostawę oleju opałowego do jednostek organizacyjnych na terenie miasta i gminy Kłecko

Urząd Miejski Gminy Kłecko

Data publikacji ogłoszenia:

2011-10-11

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Kłecko / wielkopolskie

Numer ogłoszenia

327338/2011

Opis

Kłecko: Dostawę oleju opałowego do jednostek organizacyjnych na terenie miasta i gminy Kłecko
Numer ogłoszenia: 327338 - 2011; data zamieszczenia: 10.10.2011
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 281220 - 2011r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Miejski Gminy Kłecko, ul. Dworcowa 14, 62-270 Kłecko, woj. wielkopolskie, tel. 061 4270125, faks 061 4270221.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawę oleju opałowego do jednostek organizacyjnych na terenie miasta i gminy Kłecko.
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje: dostawę oleju opałowego w ilości do 165 tyś. litrów do celów grzewczych w okresie od 01 października 2011r. do 30 września 2012r. do jednostek organizacyjnych na terenie miasta i gminy Kłecko o następujących właściwościach: Gęstość w tem. 15 C, max, kg/m3 860 Wartość opałowa, min, MJ/kg 42,6 Temperatura zapłonu, min, oC 56 Lepkość w tem. 20 oC , max, mm2/s 6,0 Temperatura płynięcia, max, oC -20 Pozostałość po koksowaniu, max, %(m/m) 0,3 Zawartość siarki, max, %(m/m) 0,1 Zawartość wody, max, mg/kg 200 Całkowita zawartość zanieczyszczeń , max, mg/kg 24 Pozostałość po spopielniu, max, %(mm) 0,01 Barwa czerwona 2. Miejsca dostaw i określenie wielkości zapotrzebowania: a) Kotłownia przy Szkole Podstawowej w Dębnicy - w ilości ok. 10.000 litrów b) Kotłownia przy świetlicy w Dębnicy - w ilości ok. 5.000 litrów c) Kotłownia przy Szkole Podstawowej w Świniarach - w ilości ok. 9.000 litrów d) Kotłownia przy Gimnazjum w Kłecku - w ilości ok. 17.000 litrów e) Kotłownia przy Szkole Podstawowej w Kłecku - w ilości ok. 102.000 litrów f) Kotłownia przy Przedszkolu w Kłecku - w ilości ok. 22.000 litrów Łączna przewidywana ilość zamawianego oleju opałowego wyniesie ok. 165.000 litrów.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.13.51.00-5.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 10.10.2011.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 7.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe PETROMOT, ul. Konińska 45, 62-560 Skulsk, kraj/woj. wielkopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 476850,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 585750,00
Oferta z najniższą ceną: 585750,00 / Oferta z najwyższą ceną: 607200,00
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Konserwacja cieków istotnych dla rolnictwa i melioracji podstawowych Zadanie XV gm. Górowo Iławeckie, Bisztynek, Bartoszyce,...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Olsztyn
(warmińsko-mazurskie)
Roboty budowlane wykończeniowe części piętra budynku remizy OSP w Łostówce w ramach programu Małopolskie Remizy
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Mszana Dolna
(małopolskie)
Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie powiatu piaseczyńskiego w sezonie 2013/2014
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Piaseczno
(mazowieckie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 692
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH