PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Dostawę oleju opałowego lekkiego do kotłowni szkół na terenie Gminy Tuszów Narodowy

Gmina Tuszów Narodowy

Data publikacji ogłoszenia:

2013-12-20

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Tuszów Narodowy / podkarpackie

Numer ogłoszenia

276929/2013

Opis

Tuszów Narodowy: Dostawę oleju opałowego lekkiego do kotłowni szkół na terenie Gminy Tuszów Narodowy
Numer ogłoszenia: 276929 - 2013; data zamieszczenia: 19.12.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 213313 - 2013r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Tuszów Narodowy, Tuszów Narodowy 225, 39-332 Tuszów Narodowy, woj. podkarpackie, tel. 017 7743725, faks 017 7743721.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawę oleju opałowego lekkiego do kotłowni szkół na terenie Gminy Tuszów Narodowy.
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Dostawa oleju opałowego lekkiego do kotłowni szkół na terenie Gminy Tuszów Narodowy zgodnego z PN_C-96024:2011. Kod i nazwa CPV: - 09135100-5 olej opałowy lekki. Zamówienie obejmuje zakup oleju opałowego lekkiego: w ilości 150 000 litrów,
Podane ilości oleju są ilościami maksymalnymi i Zamawiający zastrzega sobie, że ilości te mogą ulec zmniejszeniu.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.13.51.00-5.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 06.11.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 5.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Zakład Usługowo Handlowy MIXPOL, Paweł Michulec, Kasztanowa 33, 34-325 Łodygowice, kraj/woj. śląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 452250,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 497222,00
Oferta z najniższą ceną: 497222,00 / Oferta z najwyższą ceną: 509722,22
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Przetarg na sprzedaż działki zabudowanej położonej w Drawsku Pomorskim
Nieruchomości, grunty rolne, przetarg
Drawsko pomorskie
(zachodniopomorskie)
Przetarg na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie Stary Dwór, gmina Trzciel
Nieruchomości, budynki inne, przetarg
Gorzów wielkopolski
(lubuskie)
WYKONANIE ROBÓT REMONTOWYCH W ZAKRESIE NAPRAWY I UDROŻNIENIA KANALIZACJI ZEWNĘTRZNEJ ŚLĄSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Katowice
(śląskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 662
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH