PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Dostawy art. nabiałowych

Zakład Karny

Data publikacji ogłoszenia:

2014-12-30

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Medyka / podkarpackie

Numer ogłoszenia

420340/2014

Opis

Medyka: Dostawy art. nabiałowych
Numer ogłoszenia: 420340 - 2014; data zamieszczenia: 29.12.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 391854 - 2014r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Karny, N/N N/N, 37-732 Medyka, woj. podkarpackie, tel. 0-16 671 57 44, faks 0-16 671 53 80.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Jednostka organizacyjna więziennictwa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawy art. nabiałowych.
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są
sukcesywne dostawy na koszt i ryzyko wykonawcy art. nabiałowych do Zakładu Karnego w Medyce wg
zestawienia: 1. Mleko 2% 14 000 litrów 2. Śmietana 18% 550 litrów 3. Twaróg półtłusty 500 kg 4. Serek
owocowy 300 kg 5. Serek ziarnisty 200 kg 6. Serek topiony 500 kg 7. Jogurt owocowy 250 kg 8. Jogurt
naturalny 10 kg 9. Ser żółty 50 kg 10. Ser żółty seropodobny 200 kg Szczegółowy opis asortymentu
podany jest w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik Nr 1 do SIWZ. Szczegółowe warunki
dotyczące realizacji zamówienia zawarte zostały w projekcie umowy stanowiącej załącznik nr 5 do SIWZ.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.50.00.00-3, 15.54.00.00-5.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 29.12.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Piotruś Pan Spółka z o.o.
Spółka komandytowa, ul. Nestora 8, 37-700 Przemyśl, kraj/woj. podkarpackie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 56343,17 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 46543,40
Oferta z najniższą ceną: 46543,40 / Oferta z najwyższą ceną: 48122,10
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Zabudowa windy osobowej w budynku biurowo-usługowym przy ul. Pocztowej 16 w Katowicach
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Katowice
(inne)
Usługa wykonania rutynowych oznaczeń laboratoryjnych dla I Kliniki Kardiologii i Elektrokardiologii Interwencyjnej oraz...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Kraków
(małopolskie)
Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa wieczystego użytkowania zabudowanej nieruchomości położonej w Poznaniu przy ul....
Nieruchomości, budynki inne, przetarg
Poznań
(wielkopolskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 692
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH