PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Dostawy artykułów spożywczych ogólnego przeznaczenia do placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy

Zespół Żłobków m.st. Warszawy

Data publikacji ogłoszenia:

2014-02-04

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Warszawa / mazowieckie

Numer ogłoszenia

38310/2014

Opis

Warszawa: Dostawy artykułów spożywczych ogólnego przeznaczenia do placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy
Numer ogłoszenia: 38310 - 2014; data zamieszczenia: 03.02.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 517668 - 2013r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Żłobków m.st. Warszawy, ul. Belgijska 4, 02-511 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 5652355, 5652350, faks 022 8450714.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawy artykułów spożywczych ogólnego przeznaczenia do placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy.
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia są dostawy artykułów spożywczych ogólnego przeznaczenia do placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy, odpowiadających jakości handlowej określonej w obowiązujących przepisach o jakości handlowej lub deklarowanej przez producenta w oznakowaniu tych artykułów. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Kalkulacji cenowej stanowiącej załącznik nr 5 do SIWZ oraz w Wymaganiach jakościowych surowców będących przedmiotem zamówienia stanowiącego załącznik do Kalkulacji cenowej. 3. Wspólny Słownik Zamówień: 15800000-6 Różne produkty spożywcze 15881000-7 Przetwory spożywcze homogenizowane 15890000-3 Różne produkty spożywcze i produkty suszone 15893100-5 Mieszanki spożywcze 15894000-1 Przetworzone produkty spożywcze 4. Zamówienie, w zakresie dostaw do Żłobka nr 46, 47, 48 i Oddziału Żłobka nr 20 w Warszawie, będzie realizowane w ramach projektów pn.: a) Mama i tata wracają do pracy, a ja idę do żłobka przy ul. Przybyszewskiego 72 b) Mama i tata wracają do pracy, a ja idę do żłobka przy ul. Chodeckiej 2 c) Mama i tata wracają do pracy, a ja idę do żłobka przy ul. Czerwona Droga 6 d) Mama i tata wracają do pracy, a ja idę do mini żłobka przy ul. Nowogrodzkiej 75 współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (PO KL; Priorytet I. Zatrudnienie i integracja społeczna; Działanie 1.5 Wspieranie rozwiązań na rzecz godzenia życia zawodowego i rodzinnego)..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.80.00.00-6, 15.88.10.00-7, 15.89.00.00-3, 15.89.31.00-5, 15.89.40.00-1.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
tak, projekt/program: Zamówienie w zakresie dostaw do Żłobków nr 46, 47, 48 oraz Oddziału Żłobka nr 20 w Warszawie, będzie realizowane w ramach projektu pn. Mama i tata wracają do pracy, a ja idę do żłobka współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (PO KL; Priorytet I. Zatrudnienie i integracja społeczna; Działanie 1.5 Wspieranie rozwiązań na rzecz godzenia życia zawodowego i rodzinnego)..
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 02.01.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Carrot T. Regulski T. Tempczyk Spółka jawna, ul. Szczytowa 16, 05-092 Łomianki, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 463521,47 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 506687,29
Oferta z najniższą ceną: 506687,29 / Oferta z najwyższą ceną: 506687,29
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Przetarg na najem komunalnych garaży murowanych położonych w Szczecinie
Nieruchomości, budynki inne, przetarg
Szczecin
(zachodniopomorskie)
Dostawa wraz z załadunkiem, transportem i rozładunkiem paliw stałych w sortymencie opałowym - ekogroszek - w sezonie grzewczym...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Świdnica
(dolnośląskie)
dostawa taśm do wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Szczecin
(zachodniopomorskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 692
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH