PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Dostawy artykułów żywnościowych w postaci artykułów mleczarskich do Szkoły Policji w Katowicach do końca 2013 r.

Szkoła Policji w Katowicach

Data publikacji ogłoszenia:

2013-01-05

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Katowice / śląskie

Numer ogłoszenia

6156/2013

Opis

Katowice: Dostawy artykułów żywnościowych w postaci artykułów mleczarskich do Szkoły Policji w Katowicach do końca 2013 r.
Numer ogłoszenia: 6156 - 2013; data zamieszczenia: 04.01.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 440156 - 2012r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Szkoła Policji w Katowicach, ul. Gen. Jankego 276, 40-684 Katowice, woj. śląskie, tel. 032 6069440, 6069441, faks 032 6069249, 6069279.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Państwowa jednostka organizacyjna.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawy artykułów żywnościowych w postaci artykułów mleczarskich do Szkoły Policji w Katowicach do końca 2013 r..
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Dostawy artykułów żywnościowych w postaci artykułów mleczarskich do Szkoły Policji w Katowicach do końca 2013 r..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.51.20.00-2, 15.51.17.00-0, 15.53.00.00-2, 15.54.40.00-3, 15.54.21.00-0, 15.54.30.00-6, 15.54.00.00-0, 15.54.22.00-1, 15.55.13.20-4.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 31.12.2012.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

MILKO Hurtowe Centrum Nabiału, ul. Dulęby 5, 40-833 Katowice, kraj/woj. śląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 311304,54 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 304729,64
Oferta z najniższą ceną: 288238,34 / Oferta z najwyższą ceną: 304729,64
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Ogłoszenie o sprzedaży nieruchomości położonej w obrębie Słońsk, gmina Słońsk
Nieruchomości, grunty rolne, przetarg
Gorzów wielkopolski
(wielkopolskie)
Nieruchomość położona w Trzebini w rejonie ulicy Kopalnianej
Nieruchomości, grunty inne, licytacja
Trzebinia
(śląskie)
DOSTAWA ETYKIET SAMOPRZYLEPNYCH, KREDEK Z NADRUKIEM, I ARTYKUŁÓW BIUROWYCH (3 CZĘŚCI) ZP-21_2013.
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Warszawa
(mazowieckie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 692
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH