PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Dostawy brykietu z trocin drzewnych wraz z rozładunkiem w Domu Pomocy Społecznej w Biskupicach

Dom Pomocy Społecznej w Biskupicach

Data publikacji ogłoszenia:

2011-10-11

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Sieradz / łódzkie

Numer ogłoszenia

265229/2011

Opis

Sieradz: Dostawy brykietu z trocin drzewnych wraz z rozładunkiem w Domu Pomocy Społecznej w Biskupicach
Numer ogłoszenia: 265229 - 2011; data zamieszczenia: 10.10.2011
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 244877 - 2011r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Dom Pomocy Społecznej w Biskupicach, Biskupice 72, 98-210 Sieradz, woj. łódzkie, tel. 43 827-46-95, faks 43 827 46 95.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: powiatowa samorządowa jednostka organizacyjna.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawy brykietu z trocin drzewnych wraz z rozładunkiem w Domu Pomocy Społecznej w Biskupicach.
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są:
Dostawy BRYKIETU z TROCIN DRZEWNY w ilości 50 ton
CPV 09111400-4 (PALIWA DRZEWNE)
WRAZ Z ROZŁADUNKIEM W DPS BISKUPICE
(w skład rozładunku wchodzą rozładowanie brykietu ze środka transportu i dostarczenie go do magazynu opału wraz z ułożeniem go w magazynie):

1. Wartość opałowa 18 MJ/kg
2. Wilgotność do 10 %
3. Zawartość popiołu do 1%
4. Zawartość siarki 0,05%
5. Granulacja brykietu - średnica do 8 cm
6. Opakowania zbiorcze po 25-35 kg
7. Termin płatności - 30 dni od daty dostawy koksu i wystawienia faktury,
8. Transport - Własny Dostawcy na teren DPS Biskupice,
9. Wielkość i terminy poszczególnych dostawach - określa Zamawiający.

UWAGA !!!
Brykiet musi odpowiadać parametrom oraz posiadać odpowiednie certyfikaty (prosimy o załączenie certyfikatów), jakie są wymagane dla spalania biomasy bez ponoszenia kosztów związanych z korzystaniem ze środowiska (wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza z kotłów) odprowadzanych do Urzędów Marszałkowskich..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.11.14.00-4.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 06.10.2011.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe ANpol, Rajmund Andrych, Biskupice 88, 98-210 Sieradz, kraj/woj. łódzkie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 22000,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 29212,50
Oferta z najniższą ceną: 29212,50 / Oferta z najwyższą ceną: 29520,00
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Świadczenie usług ochrony osób i mienia Miejskiego Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włocławku oraz konserwcję i obsługę awaeryjaną...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Włocławek
(kujawsko-pomorskie)
Zaciągnięcie kredytu długoterminowego w kwocie 2 100 00,00 zł
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Sępólno Krajeńskie
(kujawsko-pomorskie)
Roboty remontowe wykonywane w trybie awaryjnym wraz z robotami naprawczymi w placówkach : oświaty i wychowania, wychowania...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Gdańsk
(pomorskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 662
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH