PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Dostawy implantów do operacji kręgosłupa oraz zestawu do przezskórnej mikrokompresji balonem zwoju nerwu trójdzielnego

Specjalistyczny Szpital im. dr Alfreda Sokołowskiego

Data publikacji ogłoszenia:

2013-06-28

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Wałbrzych / dolnośląskie

Numer ogłoszenia

247266/2013

Opis

Wałbrzych: Dostawy implantów do operacji kręgosłupa oraz zestawu do przezskórnej mikrokompresji balonem zwoju nerwu trójdzielnego
Numer ogłoszenia: 247266 - 2013; data zamieszczenia: 27.06.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 213290 - 2013r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Specjalistyczny Szpital im. dr Alfreda Sokołowskiego, ul. Sokołowskiego 4, 58-309 Wałbrzych, woj. dolnośląskie, tel. 074 6489742, faks 074 6489746.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawy implantów do operacji kręgosłupa oraz zestawu do przezskórnej mikrokompresji balonem zwoju nerwu trójdzielnego.
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Dostawy implantów do operacji kręgosłupa oraz zestawu do przezskórnej mikrokompresji balonem zwoju nerwu trójdzielnego.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.18.41.00-4, 33.14.13.20-9, 33.14.12.00-2, 33.14.13.10-6, 33.14.14.11-4, 33.14.11.10-4.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Część NR: 1   Nazwa: Ruchoma proteza krążka międzykręgowego w odcinku szyjnym
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 18.06.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Pioneer Surgical technology BV, Voorveste 7, Houten, kraj/woj. Holandia.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 128537,28 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 125280,00
Oferta z najniższą ceną: 125280,00 / Oferta z najwyższą ceną: 125280,00
Waluta: PLN.Część NR: 2   Nazwa: Zestaw do stabilizacji przedniej kręgosłupa szyjnego
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 18.06.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Pioneer Surgical Technology BV, Voorveste 7, Houten, kraj/woj. Holandia.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 38782,80 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 37800,00
Oferta z najniższą ceną: 37800,00 / Oferta z najwyższą ceną: 37800,00
Waluta: PLN.Część NR: 3   Nazwa: Międzytrzonowy koszyk szyjny
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 18.06.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Pioneer Surgical technology BV, Voorveste 7, Houten, kraj/woj. Holandia.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 33242,40 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 32400,00
Oferta z najniższą ceną: 32400,00 / Oferta z najwyższą ceną: 32400,00
Waluta: PLN.Część NR: 4   Nazwa: Substytut kostny2 cm sześcienne
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 18.06.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Pioneer Surgical Technology BV, Voorveste 7, Houten, kraj/woj. Holandia.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 12410,50 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 12096,00
Oferta z najniższą ceną: 12096,00 / Oferta z najwyższą ceną: 12096,00
Waluta: PLN.Część NR: 5   Nazwa: Implant do stabilizacji międzywyrostkowej odcinka lędźwiowego kręgosłupa z dojścia jednostronnego
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 18.06.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Pioneer Surgical Technology BV, Voorveste 7, Houten, kraj/woj. Holandia.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 55404,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 54000,00
Oferta z najniższą ceną: 54000,00 / Oferta z najwyższą ceną: 54000,00
Waluta: PLN.Część NR: 6   Nazwa: Zestaw do przezskórnej mikrokompresji balonem zwoju nerwu trójdzielnego.
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 18.06.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Hammermed Spólka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytow-akcyjna, ul.Kopcińskiego 73/75, 90-033 Łódź, kraj/woj. łódzkie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 48726,36 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 38880,00
Oferta z najniższą ceną: 38880,00 / Oferta z najwyższą ceną: 38880,00
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Przygotowanie infrastruktury informatycznej do nauczania zdalnego i przeprowadzenie szkoleń specjalistycznych dla nauczycieli...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o sprostowaniach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Opatowiec
(świętokrzyskie)
Dostawa części zamiennych i eksploatacyjnych do aparatury firmy Olympus
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Chęciny
(świętokrzyskie)
Informacja o zamiarze wydzierżawienia nieruchomości
Nieruchomości, grunty rolne, inne
Poznań
(wielkopolskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 692
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH