PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Dostawy jaj kurzych świezych na potrzeby zakładu Karnego w Jastrzebiu-Zdroju

Zakład Karny

Data publikacji ogłoszenia:

2014-11-15

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Jastrzębie-Zdrój / śląskie

Numer ogłoszenia

374642/2014

Opis

Jastrzębie-Zdrój: Dostawy jaj kurzych świezych na potrzeby zakładu Karnego w Jastrzebiu-Zdroju
Numer ogłoszenia: 374642 - 2014; data zamieszczenia: 14.11.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 329894 - 2014r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Karny, ul. C. K. Norwida 23, 44-268 Jastrzębie-Zdrój, woj. śląskie, tel. 32 4759230, faks 32 475 92 33.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Zakład Karny.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawy jaj kurzych świezych na potrzeby zakładu Karnego w Jastrzebiu-Zdroju.
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są dostawy jaj kurzych świeżych klasy M (53-63 gramy)
CPV 03142500-3 w ilości 140 000 sztuk na potrzeby Zakładu Karnego w Jastrzębiu-Zdroju.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 03.14.25.00-3.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Część NR: 1   Nazwa: dostawy jaj kurzych świeżych
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 04.11.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 7.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna w Kornicy, ul. Spółdzielcza 2, Kornice, 47-480 Pietrowice Wielkie, kraj/woj. śląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 54600,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 35280,00
Oferta z najniższą ceną: 35280,00 / Oferta z najwyższą ceną: 41160,00
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Turysto Witaj w Bielawie- etap II.
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Bielawa
(dolnośląskie)
Wykonanie ocieplenia ścian zewnętrznych od strony podwórza budynku przy ul. Kaznodziejskiej 2 w Łomży
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Łomża
(podlaskie)
Wykonanie robót remontowych w zasobach Zarządu Mienia Komunalnego w Białymstoku - nr sprawy: TT/DZ/3412/92/11
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Białystok
(podlaskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 708
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH