PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Dostawy kostki betonowej i innych materiałów betonowych dla Gminy Czersk w 2012 roku

Gmina Czersk

Data publikacji ogłoszenia:

2012-05-01

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Czersk / pomorskie

Numer ogłoszenia

98203/2012

Opis

Czersk: Dostawy kostki betonowej i innych materiałów betonowych dla Gminy Czersk w 2012 roku
Numer ogłoszenia: 98203 - 2012; data zamieszczenia: 30.04.2012
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 72483 - 2012r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Czersk, ul. Kościuszki 27, 89-650 Czersk, woj. pomorskie, tel. 052 3954860, faks 052 3954811.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawy kostki betonowej i innych materiałów betonowych dla Gminy Czersk w 2012 roku.
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są: Dostawy kostki betonowej i innych materiałów betonowych dla Gminy Czersk w 2012 roku w następujących rodzajach: 1. kostka brukowa szara o grub. 6 cm I gat. 2. kostka brukowa szara o grub. 8 cm I gat. 3. kostka brukowa kolorowa o grub. 6 cm I gat. 4. kostka brukowa kolorowa o grub. 8 cm I gat. 5. kostka brukowa Starobruk o grub. 6 cm szara 6. kostka brukowa Starobruk o grub. 6 cm kolor 7. kostka brukowa Starobruk o grub. 8 cm szara 8. kostka brukowa Starobruk o grub. 8 cm kolor 9. kostka brukowa Starobruk o grub. 6 cm melanż 10. kostka brukowa Starobruk o grub. 8 cm melanż 11. kostka brukowa o grub. 6 cm II gat. 12. kostka brukowa o grub. 8 cm II gat. 13. obrzeża chodnikowe 100 x 20 x 6 14. obrzeża chodnikowe 100 x 30 x 8 15. obrzeża chodnikowe 100 x 25 x 8 16. krawężniki szare 100 x 30 x 15 17. krawężnik łukowy 18. krawężnik skośny 19. krawężnik wjazdowy 1. Przewidywana maksymalna wartość zamówienia - do 185.700 zł brutto 2. Wykonawca jest zobowiązany na żądanie Zamawiającego przedłożyć atest dla zamawianej dostawy. 3. Ceny materiałów betonowych obejmują również koszty ich załadunku, transportu i rozładunku w miejscu wskazanym przez Zamawiającego na terenie Gminy Czersk. 4.Terminy. 4.1.Wykonawca będzie realizował zamówienie od podpisania umowy do 31.12.2012r., sukcesywnie w miarę pojawiających się potrzeb z zastrzeżeniem pkt 4.2 4.2.Wykonawca zrealizuje zamówienie w ciągu 2 dni od momentu złożenia zamówienia faxem przez pracownika Urzędu Miejskiego, w miejsce wskazane przez Zamawiającego na terenie Gminy Czersk..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 44.11.42.00-4.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 25.04.2012.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Zakład Produkcji Materiałów Budowlanych inż. Kazimierz Ginter Zakład Pracy Chronionej, ul. Kolejowa 4, 89-600 Chojnice, kraj/woj. pomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 150975,61 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 185700,00
Oferta z najniższą ceną: 185700,00 / Oferta z najwyższą ceną: 219478,83
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
zakup dostępu do pakietu Full Collection na okres od 1 stycznia 2013 do 31 grudnia 2013 od firmy ABE-IPS Sp. z o.o.,
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, zamówienie z wolnej ręki
Poznań
(wielkopolskie)
Nieruchomość zabudowana położona w Rybniku
Nieruchomości, grunty inne, przetarg
Rybnik
(śląskie)
Dostawa produktów żywnościowych
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Poznań
(wielkopolskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 692
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH