PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Dostawy makaronu i innych produktów strączkowych

Zakład Karny w Przytułach Starych

Data publikacji ogłoszenia:

2013-04-04

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Rzekuń / mazowieckie

Numer ogłoszenia

49357/2013

Opis

Rzekuń: Dostawy makaronu i innych produktów strączkowych
Numer ogłoszenia: 49357 - 2013; data zamieszczenia: 03.04.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 34841 - 2013r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Karny w Przytułach Starych, Przytuły Stare 13A, 07-411 Rzekuń, woj. mazowieckie, tel. 29 764 42 22, faks 29 764 89 29.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: jednostka penitencjarna.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawy makaronu i innych produktów strączkowych.
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Zadanie 1 1. Fasola - fasola zwykła CPV: 03221210-1, jedno odmianowy, o świeżym wyglądzie, właściwym kształcie, zapachu, bez zanieczyszczeń, 2 340 kg. 2. Fasola Jaś - fasola Typu Jaś 3 380 kg, kod CPV: 03221210-1, Norma: PN-81/R-65031, jedno odmianowy, o świeżym wyglądzie, właściwym kształcie, zapachu, bez zanieczyszczeń. 3. Groch łuskany - groch łuskany 2 470 kg, kod CPV: 03212100-1, Norma: PN-81/R-65032, jedno odmianowy, o świeżym wyglądzie, właściwym kształcie, zapachu, bez zanieczyszczeń. Zadanie 2 1. makaron - świderek, muszelka , rurka, opakowanie zbiorcze do 5 kg, ilość 17 524 kg., makaron cały, nie połamany, bez zanieczyszczeń, suchy, o odpowiedniej barwie i zapachu, worki całe, bez uszkodzeń, termin przydatności minimum 4 m-ce od daty dostawy, odpowiadający ogólnie przyjętym polskim normom, CPV 15610000-7 PN-A-74131:1999, Zadanie 3 1. granulat sojowy - luzem opakowanie zbiorcze do 50 kg., bez zanieczyszczeń, suchy, o odpowiedniej barwie i zapachu, worki całe, bez uszkodzeń, termin przydatności minimum 4 m-ce od daty dostawy, odpowiadający ogólnie przyjętym polskim normom, ilość 1 326 kg., CPV 15610000-7, 2. kostka sojowa - luzem opakowanie zbiorcze do 50 kg., bez zanieczyszczeń, suchy, o odpowiedniej barwie i zapachu, worki całe, bez uszkodzeń, termin przydatności minimum 4 m-ce od daty dostawy, odpowiadający ogólnie przyjętym polskim normom, ilość 1 209 kg., CPV 15610000-7, 3. kotlet sojowy - luzem opakowanie zbiorcze do 50 kg., bez zanieczyszczeń, suchy, o odpowiedniej barwie i zapachu, worki całe, bez uszkodzeń, termin przydatności minimum 4 m-ce od daty dostawy, odpowiadający ogólnie przyjętym polskim normom, ilość 1 040 kg., CPV 15610000-7,..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 03.22.12.10-1, 15.61.00.00-7.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Część NR: 2   Nazwa: Dostawy makaronu
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 03.04.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 7.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

AGRA Stanisław Pietruszyński Spółka Jawna, ul. Mazowiecka 32, 18-300 Zambrów, kraj/woj. podlaskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 30842,24 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 34224,37
Oferta z najniższą ceną: 34224,37 / Oferta z najwyższą ceną: 46000,50
Waluta: PLN.Część NR: 3   Nazwa: Dostawy produktów sojowych
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 03.04.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

POLRYZA Sp. z o.o., ul. Piastów 15, 62-300 Września, kraj/woj. wielkopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 19164,99 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 21519,11
Oferta z najniższą ceną: 21519,11 / Oferta z najwyższą ceną: 26089,82
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Przedłużenie Asysty Technicznej na oprogramowanie ORACLE. Znak sprawy: ZP-DW-24/13.
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Warszawa
(mazowieckie)
Rozbiórka budynku oświaty wraz z przyległym do niego budynkiem gospodarczym - na działce nr ew. 48/9 (obręb 36, arkusz 1) przy...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o sprostowaniach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Ostrowiec Świętokrzyski
(świętokrzyskie)
CRZP/59/2011/AEZ/85/ Dostawa sprzętu komputerowego dla Akademii Morskiej w Gdyni w roku 2011 - część 4
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Gdynia
(pomorskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 662
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH