PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Dostawy materiałów do dializoterapii

Mazowiecki Szpital Wojewódzki w Siedlcach Sp. z o.o.

Data publikacji ogłoszenia:

2011-11-23

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Siedlce / mazowieckie

Numer ogłoszenia

304695/2011

Opis

Siedlce: Dostawy materiałów do dializoterapii
Numer ogłoszenia: 304695 - 2011; data zamieszczenia: 22.11.2011
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 274315 - 2011r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Mazowiecki Szpital Wojewódzki w Siedlcach Sp. z o.o., ul. Poniatowskiego 26, 08-110 Siedlce, woj. mazowieckie, tel. 25 64 03 299, faks 25 64 03 263.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawy materiałów do dializoterapii.
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostarczanie przez okres jednego roku, począwszy od listopada 2011r. materiałów do dializoterapii ujętych w n/w pakietach:
Pakiet I - linie krwi do nerek Gambro
Pakiet II - linie krwi do nerek Fresenius
Pakiet III - koncentraty, kolumny wodorowęglanowe do pracy z nerkami Gambro
Pakiet IV - kolumny wodorowęglanowe do pracy z nerkami Fresenius
Szczegółowy asortyment, zamawiane ilości, wymagania, ilości próbek do przetestowania oraz wymagane karty danych/instrukcje użytkowania, zawiera załącznik Nr 1 do SIWZ - Formularz asortymentowo-cenowy.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.18.15.20-3.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 22.11.2011.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Color Trading Sp.z o.o., ul. Żołny 40, 02-815 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 44576,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 49351,68
Oferta z najniższą ceną: 49230,72 / Oferta z najwyższą ceną: 55641,60
Waluta: PLN.IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 22.11.2011.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 5.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Nipro EuropeS.A. Oddział w Polsce, al. Jana Pawła II 15, 00-828 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 53130,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 58021,92
Oferta z najniższą ceną: 58021,92 / Oferta z najwyższą ceną: 68999,04
Waluta: PLN.IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 22.11.2011.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

B. Braun Avitum Poland Sp. z o.o., ul. Sienkiewicza 3, 64-300 Nowy Tomyśl, kraj/woj. wielkopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 123560,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 139212,00
Oferta z najniższą ceną: 139212,00 / Oferta z najwyższą ceną: 161524,80
Waluta: PLN.IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 22.11.2011.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Fresenius Medical Care Polska S.A., ul. Krzywa 13, 60-118 Poznań, kraj/woj. wielkopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 84200,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 90936,00
Oferta z najniższą ceną: 90936,00 / Oferta z najwyższą ceną: 90936,00
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Przeprowadzenie kursów: Przedmiarowanie i kosztorysowanie w programie ZUZIA w ramach projektu pn. Modernizacja kształcenia...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o sprostowaniach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Kraków
(małopolskie)
Świadczenie usług edukacyjnych związanych z przeprowadzeniem zajęć dydaktyczno-wyrównawczych oraz dodatkowych (pozalekcyjnych i...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Bielsko-Biała
(śląskie)
Zorganizowanie i przeprowadzenie kursów zawodowych dla beneficjentów projektu Pora na aktywność
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o sprostowaniach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Kraków
(małopolskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 692
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH