PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Dostawy mięs i wyrobów wędliniarskich

Dom Pomocy Społecznej w Foluszu

Data publikacji ogłoszenia:

2015-01-15

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Folusz / podkarpackie

Numer ogłoszenia

4857/2015

Opis

Folusz: Dostawy mięs i wyrobów wędliniarskich
Numer ogłoszenia: 4857 - 2015; data zamieszczenia: 14.01.2015
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 257737 - 2014r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Dom Pomocy Społecznej w Foluszu, Folusz 56, 38-222 Folusz, woj. podkarpackie, tel. 013 4413076, faks 013 4413076.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Jednostka sektora finansów publicznych, nadzorowana przez jednostkę samorządu terytor..
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawy mięs i wyrobów wędliniarskich.
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Sukcesywne dostawy mięs i wyrobów wędliniarskich Części zamówienia: 1. Pakiet nr 1: Mięsa i wyroby wędliniarskie inne niż drobiowe - (Wg załącznika nr 1); 2. Pakiet nr 2: Mięsa i wyroby wędliniarskie drobiowe - (Wg załącznika nr 2); Szczegółowy opis na drukach ofertowych...
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.10.00.00-9.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Część NR: 1   Nazwa: Sukcesywne dostawy mięs i wyrobów wędliniarskich innych niż drobiowe
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 05.01.2015.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 6.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

PHPU Małopolska Gorący-Jodłowscy Spółka Jawna, ul. Okulickiego 10, 36-050 Sokołów Małopolski, kraj/woj. małopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 93895,42 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 94388,39
Oferta z najniższą ceną: 94388,39 / Oferta z najwyższą ceną: 116148,17
Waluta: PLN.Część NR: 2   Nazwa: Sukcesywne dostawy mięs i wyrobów wędliniarskich drobiowych.
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 05.01.2015.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Firma Handlowa Domicela Sp. z o.o., ul. Towarowa 27, 38-200 Jasło, kraj/woj. podkarpackie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 93895,42 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 42424,62
Oferta z najniższą ceną: 42424,62 / Oferta z najwyższą ceną: 44382,87
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Remont lokali mieszkalnych będących w zasobie mieszkaniowym administrowanym przez Zarząd Budynków Komunalnych w Elblągu
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Elbląg
(warmińsko-mazurskie)
Wykaz nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Waldorffa
Nieruchomości, grunty inne, inne
Warszawa
(mazowieckie)
Dostawa gazów medycznych i technicznych wraz z posadowieniem i z dzierżawą zbiornika kriogenicznego
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Świętochłowice
(śląskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 708
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH