PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Dostawy nożyków i liczników zgrzewów do zgrzewarek do jałowego łączenia drenów medycznych według 3 zadań

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Gdańsku SP ZOZ

Data publikacji ogłoszenia:

2013-04-04

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Gdańsk / pomorskie

Numer ogłoszenia

128602/2013

Opis

Gdańsk: Dostawy nożyków i liczników zgrzewów do zgrzewarek do jałowego łączenia drenów medycznych według 3 zadań
Numer ogłoszenia: 128602 - 2013; data zamieszczenia: 03.04.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 95832 - 2013r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Gdańsku SP ZOZ, ul. Hoene Wrońskiego 4, 80-210 Gdańsk, woj. pomorskie, tel. 058 5204040, faks 058 5204040.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawy nożyków i liczników zgrzewów do zgrzewarek do jałowego łączenia drenów medycznych według 3 zadań.
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są dostawy do siedziby Zamawiaącego w Gdańsku nożyków i liczników zgrzewów do zgrzewarek do jałowego łączenia drenów medycznych według 3 Zadań. Zadanie 1: Nożyki TSCD do zgrzewarki SC-201 AH Terumo Sterole Tubing Walder producenta Terumo Corp - w ilości 6 000 sztuk.; Zadanie 2: Nożyki TCD do zgrzewarki TCDB 40 Sterole Tubing Walder producenta Denco Manufacturing Inc. - w ilości 19 920 sztuk.; Zadanie 3: Licznik zgrzewów do zgrzewarki CompoDock producenta Fresenius HemoCare - w ilości 25 000 sztuk.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.14.00-4, 33.19.00.00-8.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Część NR: 1   Nazwa: Zadanie 1 Nożyki TSCD do zgrzewarki SC-201 AH Terumo Sterole Tubing Walder producenta Terumo Corp - w ilości 6 000 sztuk
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 25.03.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Color Trading Sp. z o.o., ul. Żołny 40, 02-815 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 60000,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 69973,47
Oferta z najniższą ceną: 69973,47 / Oferta z najwyższą ceną: 0,00
Waluta: PLN.Część NR: 2   Nazwa: Zadanie 2 Nożyki TCD do zgrzewarki TCDB 40 Sterole Tubing Walder producenta Denco Manufacturing Inc. - w ilości 19 920 sztuk
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 25.03.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Maco Pharma Polonia Sp. z o.o., ul. Szwajcarska 22, 54-405 Wrocław, kraj/woj. dolnośląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 182000,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 220514,40
Oferta z najniższą ceną: 220514,40 / Oferta z najwyższą ceną: 0,00
Waluta: PLN.Część NR: 3   Nazwa: Zadanie 3 Liczniki zgrzewów do zgrzewarki CompoDock producenta Fresenius HemoCare - w ilości 25 000 sztuk
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 25.03.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Hemosystems Sobczak i wspólnicy Sp. J., ul. Górczewska 212/226, 01-460 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 200000,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 242925,00
Oferta z najniższą ceną: 242925,00 / Oferta z najwyższą ceną: 0,00
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Modernizacja budynku warsztatowego z przeznaczeniem na salę konferencyjną
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Warszawa
(mazowieckie)
Wirówki preparatywne do wirowania krwi pełniej i jej składników
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Kraków
(małopolskie)
Konserwacja systemu oświetlenia ulic, placów i dróg na terenie miasta Kłodzka oraz wykonanie innych robót elektrycznych na...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Kłodzko
(dolnośląskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 692
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH