PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Dostawy oleju napędowego, oleju silnikowego, oleju AdBlue, żarówek, bezpieczników, wycieraczek na potrzeby SPS ZOZ w Lęborku. Znak sprawy...

Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Data publikacji ogłoszenia:

2013-07-04

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Lębork / pomorskie

Numer ogłoszenia

132495/2013

Opis

Lębork: Dostawy oleju napędowego, oleju silnikowego, oleju AdBlue, żarówek, bezpieczników, wycieraczek na potrzeby SPS ZOZ w Lęborku. Znak sprawy ZP-PN/64/13
Numer ogłoszenia: 132495 - 2013; data zamieszczenia: 03.07.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 120001 - 2013r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. Węgrzynowicza 13, 84-300 Lębork, woj. pomorskie, tel. 059 8635249, faks 059 8635249.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawy oleju napędowego, oleju silnikowego, oleju AdBlue, żarówek, bezpieczników, wycieraczek na potrzeby SPS ZOZ w Lęborku. Znak sprawy ZP-PN/64/13.
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Dostawy oleju napędowego, oleju silnikowego, oleju AdBlue, żarówek, bezpieczników, wycieraczek na potrzeby SPS ZOZ w Lęborku..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.13.41.00-8, 09.21.11.00-2, 34.30.00.00-0.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Część NR: 1   Nazwa: Zadanie nr 1
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 03.07.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Arkada Kwdzińscy&Sawiccy Spółka Jawna, ul. B.Krzywoustego 15A, 84-300 Lębork, kraj/woj. pomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 209852,54 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 210915,00
Oferta z najniższą ceną: 210915,00 / Oferta z najwyższą ceną: 210915,00
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Wynajem samochodów samowyładowczych z obsługą operatorską
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Warszawa-Ursus
(mazowieckie)
Opracowanie dokumentacji projektowej Rewitalizacji parku Jakubowo w Olsztynie
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Olsztyn
(warmińsko-mazurskie)
Przeprowadzenie weryfikacji raportów z realizacji umów sprzedaży jednostek przyznanej emisji (AAU)
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, zamówienie z wolnej ręki
Warszawa
(mazowieckie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 692
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH