PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Dostawy paliw płynnych dla brygady drogowej Powiatu Bydgoskiego

Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy

Data publikacji ogłoszenia:

2012-01-11

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Bydgoszcz / kujawsko-pomorskie

Numer ogłoszenia

8387/2012

Opis

Bydgoszcz: Dostawy paliw płynnych dla brygady drogowej Powiatu Bydgoskiego
Numer ogłoszenia: 8387 - 2012; data zamieszczenia: 10.01.2012
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 424882 - 2011r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy, ul. Konarskiego 1-3/428, 85-066 Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 052 5835422, faks 052 5835452.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawy paliw płynnych dla brygady drogowej Powiatu Bydgoskiego.
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Zamówienie obejmuje sukcesywne dostawy paliw płynnych w całym okresie związania umową, w miarę zapotrzebowania Zamawiającego, własnym staraniem, ON w ilości szacunkowej ok. 15.000 l, oraz benzyny bezołowiowej Pb 95 w ilości szacunkowej ok. 660 l.
Zamawiający dopuszcza zmniejszenie/zwiększenie dostaw poszczególnych rodzajów paliwa w granicach kwoty określonej w umowie. Zamawiający zastrzega, iż Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia za dostawy wykonane..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.13.41.00-8, 09.13.21.00-4.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 29.12.2011.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

ALPIS sp.j. Alina Suchocka , Piotr Suchocki, ul. Jarzębinowa 20, 86-022 Dobrcz, kraj/woj. kujawsko-pomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 78048,78 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 80000,00
Oferta z najniższą ceną: 80000,00 / Oferta z najwyższą ceną: 80000,00
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Przetarg na wykonanie remontu budynku położonego w Szczecinie przy ul. Bohaterów Getta Warszawskiego
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o zamówieniu, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Szczecin
(zachodniopomorskie)
Przeprowadzenie szkoleń i kursów dla uczniów Technikum w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Bobowej w ramach Realizacji...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Bobowa
(małopolskie)
Wywieszono wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy
Nieruchomości, budynki inne, inne
Szczecin
(zachodniopomorskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 692
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH