PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Dostawy pieczywa

Areszt Śledczy

Data publikacji ogłoszenia:

2013-05-28

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Bydgoszcz / kujawsko-pomorskie

Numer ogłoszenia

90291/2013

Opis

Bydgoszcz: Dostawy pieczywa
Numer ogłoszenia: 90291 - 2013; data zamieszczenia: 27.05.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 62439 - 2013r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Areszt Śledczy, ul. Wały Jagiellońskie 4, 85-128 Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 052 5855252, 5855303, faks 052 5855300.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Jednostka budżetowa nieposiadająca osobowości prawnej.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawy pieczywa.
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są dostawy pieczywa w asortymencie i ilościach niżej wymienionych. Podane ilości są szacunkowym zapotrzebowaniem na okres ok. 5 miesięcy tj. od dnia podpisania umowy do dnia 30.11.2013r. Zamawiający zastrzega sobie prawo rezygnacji z zakupu części artykułów z braku zapotrzebowania na asortyment lub zmniejszenia zapotrzebowania.

1.Bułka tarta w ilości około 1 000 kg
bułka średnio mielona o barwie od jasnokremowej do złocistej, sypka, bez grudek o odpowiedniej wilgotności, bez zanieczyszczeń, zapach swoisty, bez obcych zapachów pakowana w opakowania zgodnie z obowiązującymi normami, odpowiednio oznakowane. Termin przydatności do spożycia nie krótszy niż 3 tygodnie od daty dostawy. Dostawy realizowane będą sukcesywnie w ciągu trwania umowy w ilościach wynikających z potrzeb zamawiającego.

2. Chleb pszenno - żytni w ilości około 50 000 kg
Chleb pszenno - żytni o stosunku mąki 70/30, w pierwszym gatunku, świeży, krojony, pakowany w folię,
o gramaturze 0.350 kg. Dostawy realizowane będą do Aresztu Śledczego w Bydgoszczy, sukcesywnie w ciągu trwania umowy w ilościach wynikających z potrzeb zamawiającego. Każdy bochenek chleba musi posiadać etykietę informującą o składzie, producencie i terminie przydatności do spożycia.

3. Chleb pszenny w ilości około 50 kg
Chleb pszenny produkowany w 100% z mąki pszennej, w pierwszym gatunku, świeży, krojony, pakowany w folię, Dostawy realizowane będą do Aresztu Śledczego w Bydgoszczy, sukcesywnie w ciągu trwania umowy w ilościach wynikających z potrzeb zamawiającego. Każdy bochenek chleba musi posiadać etykietę informującą o składzie, producencie i terminie przydatności do spożycia.

4. Chleb razowy w ilości około 30 kg
Chleb żytni razowy z mąki żytniej może być dodana mąka pszenna w ilości do 10%, produkowany na zakwasie z niewielkim dodatkiem drożdży piekarskich. W pierwszym gatunku, świeży, krojony, pakowany w folię, Dostawy realizowane będą do Aresztu Śledczego w Bydgoszczy, sukcesywnie w ciągu trwania umowy w ilościach wynikających z potrzeb zamawiającego. Każdy bochenek chleba musi posiadać etykietę informującą o składzie, producencie i terminie przydatności do spożycia.

5. Suchary w ilości około 30 kg
Suchary z ciasta pszennego zgodnie z PN, odpowiednio pakowane. Termin przydatności do spożycia nie krótszy niż 3 miesiące od daty dostawy. Dostawy realizowane będą sukcesywnie w ciągu trwania umowy w ilościach wynikających z potrzeb zamawiającego.
6. Ciasto drożdżowe w ilości około 50 kg
Ciasto drożdżowe z kruszonką, wytwarzane z typowych produktów do pieczenia ciast drożdżowych, świeże w I gatunku. Termin przydatności do spożycia nie krótszy niż 7 dni od daty dostawy. Dostawy realizowane będą sukcesywnie w ciągu trwania umowy w ilościach wynikających z potrzeb zamawiającego.

2. Integralną częścią opisu przedmiotu zamówienia są postanowienia zawarte we wzorze umowy, który stanowi załącznik do specyfikacji.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.81.00.00-9, 15.82.00.00-2.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 27.05.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Spółka Produkcyjno - Handlowa Sp. J. Bąkowski - Tomas, ul. W. Reymonta 31, 89-400 Sępólno Krajeńskie, kraj/woj. kujawsko-pomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 102200,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 105642,90
Oferta z najniższą ceną: 105642,90 / Oferta z najwyższą ceną: 192196,74
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Dostawa środków czystości dla Szpitala Specjalistycznego im. A. Falkiewicza we Wrocławiu
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Wrocław
(dolnośląskie)
Robota budowlana polegająca na wykonaniu systemu instalacji gazów technicznych dla laboratoriów Pionu Technologii Nafty...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Kraków
(małopolskie)
Przygotowanie posiłków dla uczniów z terenu gminy Łubniany
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Łubniany
(inne)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 692

POLECAMY W SERWISACH