PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Dostawy produktów leczniczych

Dolnośląski Szpital Specjalistyczny im. T. Marciniaka - Centrum Medycyny Ratunkowej

Data publikacji ogłoszenia:

2013-04-13

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Wrocław / dolnośląskie

Numer ogłoszenia

55585/2013

Opis

Wrocław: Dostawy produktów leczniczych
Numer ogłoszenia: 55585 - 2013; data zamieszczenia: 12.04.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 67596 - 2013r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Dolnośląski Szpital Specjalistyczny im. T. Marciniaka - Centrum Medycyny Ratunkowej, ul. Traugutta 116, 50-420 Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. 071 3414333, faks 071 3436747.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawy produktów leczniczych.
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy produktów leczniczych według wymienionych niżej części:
Zadanie 1,
Zadanie 2,
Zadanie 3,
Zadanie 4,
Zadanie 5,
Zadanie 6,
Zadanie 7,
Zadanie 8,
Zadanie 9,
Zadanie 10,
Zadanie 11,
Zadanie 12,
Zadanie 13,
Zadanie 14,
Zadanie 15,
Zadanie 16,
Zadanie 17,
Zadanie 18,
Zadanie 19,
Zadanie 20,
Zadanie 21,
Zadanie 22,
Zadanie 23,
Zadanie 24,
Zadanie 25,
Zadanie 26,
Zadanie 27,
Zadanie 28,
Zadanie 29.
Miejsce wykonywania ww. dostaw - lokalizacje przy ul. Traugutta 116 oraz al. Wiśniowej 36 we Wrocławiu. Ww. części przedmiotu zamówienia zostały wykazane i opisane w Formularzu cenowym, stanowiącym integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Warunki umowne realizacji przedmiotowego zamówienia publicznego zawiera wzór umowy stanowiący integralną część SIWZ.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.62.11.00-0, 33.65.11.00-9, 33.66.12.00-3, 33.66.16.00-7, 33.69.20.00-7, 33.69.21.00-8, 33.61.60.00-1, 33.60.00.00-6, 33.66.10.00-1, 33.62.28.00-4, 33.69.25.10-5, 33.67.00.00-7, 33.65.15.20-9, 33.62.20.00-6, 33.67.40.00-5, 33.61.50.00-4, 33.65.14.00-2.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Część NR: 1   Nazwa: Zadanie 1
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 12.03.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

ASCLEPIOS S.A., ul. Hubska 44, 50-502 Wrocław, kraj/woj. dolnośląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 197,66 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 196,36
Oferta z najniższą ceną: 196,36 / Oferta z najwyższą ceną: 235,38
Waluta: PLN.Część NR: 2   Nazwa: Zadanie 2
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 08.03.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

KONSORCJUM FIRM:
PGF URTICA Sp z o.o., ul. Krzemieniecka 120, 51-613 Wrocław, kraj/woj. dolnośląskie.
PGF HURT Sp. z o.o., ul. Zbąszyńska 3, 91-342 Łódź, kraj/woj. łódzkie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 71,58 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 85,08
Oferta z najniższą ceną: 85,08 / Oferta z najwyższą ceną: 85,08
Waluta: PLN.Część NR: 3   Nazwa: Zadanie 3
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 08.03.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

NEUCA S.A., ul. Szosa Bydgoska 58, 87-100 Toruń, kraj/woj. kujawsko-pomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 26758,40 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 23080,40
Oferta z najniższą ceną: 23080,40 / Oferta z najwyższą ceną: 23460,00
Waluta: PLN.Część NR: 4   Nazwa: Zadanie 4
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 08.03.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

NEUCA S.A., ul. Szosa Bydgoska 58, 87-100 Toruń, kraj/woj. kujawsko-pomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 71620,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 71449,60
Oferta z najniższą ceną: 71449,60 / Oferta z najwyższą ceną: 72766,40
Waluta: PLN.Część NR: 5   Nazwa: Zadanie 5
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 08.03.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

NEUCA S.A., ul. Szosa Bydgoska 58, 87-100 Toruń, kraj/woj. kujawsko-pomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 56968,50 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 58704,90
Oferta z najniższą ceną: 58704,90 / Oferta z najwyższą ceną: 59553,00
Waluta: PLN.Część NR: 6   Nazwa: ZAdanie 6
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 08.03.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

KONSORCJUM FIRM:
PGF URTICA Sp z o.o., ul. Krzemieniecka 120, 54-613 Wrocław, kraj/woj. dolnośląskie.
PGF HURT Sp. z o.o., ul. Zbąszyńska 3, 91-342 Łódź, kraj/woj. łódzkie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 30,32 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 25,20
Oferta z najniższą ceną: 25,20 / Oferta z najwyższą ceną: 28,56
Waluta: PLN.Część NR: 7   Nazwa: Zadanie 7
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 08.03.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

KONSORCJUM FIRM:
PGF URTICA Sp z o.o., ul. Krzemieniecka 120, 54-613 Wrocław, kraj/woj. dolnośląskie.
PGF HURT Sp. z o.o., ul. Zbąszyńska 3, 91-342 Łódź, kraj/woj. łódzkie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 15870,24 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 8250,30
Oferta z najniższą ceną: 8250,30 / Oferta z najwyższą ceną: 12669,00
Waluta: PLN.Część NR: 8   Nazwa: Zadanie 8
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 14.03.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Salus International Sp. z o.o., ul. Pułaskiego 9, 40-273 Katowice, kraj/woj. śląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 134,16 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 103,84
Oferta z najniższą ceną: 103,84 / Oferta z najwyższą ceną: 168,00
Waluta: PLN.Część NR: 9   Nazwa: Zadanie 9
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 08.03.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

KONSORCJUM FIRM:
PGF URTICA Sp z o.o., ul. Krzemieniecka 120, 54-613 Wrocław, kraj/woj. dolnośląskie.
PGF HURT Sp. z o.o.,, ul. Zbąszyńska 3, 91-342 91-342 Łódź, kraj/woj. łódzkie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 288,96 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 142,99
Oferta z najniższą ceną: 142,99 / Oferta z najwyższą ceną: 158,73
Waluta: PLN.Część NR: 10   Nazwa: Zadanie 10
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 12.03.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

ASCLEPIOS S.A., ul. Hubska 44, 50-502 Wrocław, kraj/woj. dolnośląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 634,90 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 350,70
Oferta z najniższą ceną: 350,70 / Oferta z najwyższą ceną: 716,80
Waluta: PLN.Część NR: 11   Nazwa: Zadanie 11
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 08.03.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

KONSORCJUM FIRM:
PGF URTICA Sp z o.o., ul. Krzemieniecka 120, 54-613 Wrocław, kraj/woj. dolnośląskie.
PGF HURT Sp. z o.o., ul. Zbąszyńska 3, 91-342 Łódź, kraj/woj. łódzkie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 174,10 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 154,55
Oferta z najniższą ceną: 154,55 / Oferta z najwyższą ceną: 154,90
Waluta: PLN.Część NR: 12   Nazwa: Zadanie 12
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 12.03.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Centrum Zaopatrzenia Medycznego CEZAL S.A. Wrocław, ul. Widna 4, 50-543 Wrocław, kraj/woj. dolnośląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 1066,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 2027,48
Oferta z najniższą ceną: 2027,48 / Oferta z najwyższą ceną: 2027,48
Waluta: PLN.Część NR: 13   Nazwa: Zadanie 13
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 08.03.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

KONSORCJUM FIRM:
PGF URTICA Sp z o.o., ul. Krzemieniecka 120, 54-613 Wrocław, kraj/woj. dolnośląskie.
PGF HURT Sp. z o.o., ul. Zbąszyńska 3, 91-342 Łódź, kraj/woj. łódzkie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 1200,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 1480,00
Oferta z najniższą ceną: 1480,00 / Oferta z najwyższą ceną: 2230,00
Waluta: PLN.Część NR: 14   Nazwa: Zadanie 14
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 12.03.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Centrum Zaopatrzenia Medycznego CEZAL S.A. Wrocław, ul. Widna 4, 50-543 Wrocław, kraj/woj. dolnośląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 104,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 109,00
Oferta z najniższą ceną: 109,00 / Oferta z najwyższą ceną: 109,00
Waluta: PLN.Część NR: 15   Nazwa: Zadanie 15
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 08.03.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

KONSORCJUM FIRM:
PGF URTICA Sp z o.o. , ul. Krzemieniecka 120, 54-613 Wrocław , kraj/woj. dolnośląskie.
PGF HURT Sp. z o.o., ul. Zbąszyńska 3, 91-342 Łódź, kraj/woj. łódzkie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 1419,60 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 1481,10
Oferta z najniższą ceną: 1481,10 / Oferta z najwyższą ceną: 1481,10
Waluta: PLN.Część NR: 16   Nazwa: Zadanie 16
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 12.03.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 5.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

ASCLEPIOS S.A., ul. Hubska 44, 50-502 Wrocław, kraj/woj. dolnośląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 1239,50 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 1125,00
Oferta z najniższą ceną: 1125,00 / Oferta z najwyższą ceną: 1346,50
Waluta: PLN.Część NR: 17   Nazwa: Zadanie 17
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 14.03.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Salus International Sp. z o.o., ul. Pułaskiego 9, 40-273 Katowice, kraj/woj. śląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 59,32 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 58,64
Oferta z najniższą ceną: 58,64 / Oferta z najwyższą ceną: 60,92
Waluta: PLN.Część NR: 18   Nazwa: Zadanie 18
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 12.03.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

ASCLEPIOS S.A., ul. Hubska 44, 50-502 Wrocław, kraj/woj. dolnośląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 1668,75 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 1850,00
Oferta z najniższą ceną: 1850,00 / Oferta z najwyższą ceną: 2025,50
Waluta: PLN.Część NR: 19   Nazwa: Zadanie 19
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 08.03.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

KONSORCJUM FIRM:
PGF URTICA Sp z o.o., ul. Krzemieniecka 120, 54-613 54-613 Wrocław, kraj/woj. dolnośląskie.
PGF HURT Sp. z o.o., ul. Zbąszyńska 3, 91-342 Łódź, kraj/woj. łódzkie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 295,83 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 237,22
Oferta z najniższą ceną: 237,22 / Oferta z najwyższą ceną: 245,22
Waluta: PLN.Część NR: 20   Nazwa: Zadanie 20
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 14.03.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

PROFARM PS Sp. z o .o., ul. Słoneczna 96, 05-500 Stara Iwiczna, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 689,20 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 615,20
Oferta z najniższą ceną: 615,20 / Oferta z najwyższą ceną: 683,20
Waluta: PLN.Część NR: 21   Nazwa: Zadanie 21
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 14.03.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Salus International Sp. z o.o., ul. Pułaskiego 9, 40-273 Katowice, kraj/woj. śląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 757,50 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 749,50
Oferta z najniższą ceną: 749,50 / Oferta z najwyższą ceną: 765,00
Waluta: PLN.Część NR: 22   Nazwa: Zadanie 22
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 08.03.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

KONSORCJUM FIRM:
PGF URTICA Sp z o.o., ul. Krzemieniecka 120, 54-613 Wrocław , kraj/woj. dolnośląskie.
PGF HURT Sp. z o.o., ul. Zbąszyńska 3, ul. Zbąszyńska 3, 91-342 Łódź, kraj/woj. łódzkie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 7176,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 8896,00
Oferta z najniższą ceną: 8896,00 / Oferta z najwyższą ceną: 8976,00
Waluta: PLN.Część NR: 23   Nazwa: Zadanie 23
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 08.03.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

KONSORCJUM FIRM:
PGF URTICA Sp z o.o., ul. Krzemieniecka 120, 54-613 54-613 Wrocław, kraj/woj. dolnośląskie.
PGF HURT Sp. z o.o., ul. Zbąszyńska 3, 91-342 Łódź, kraj/woj. łódzkie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 179,20 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 175,50
Oferta z najniższą ceną: 175,50 / Oferta z najwyższą ceną: 181,60
Waluta: PLN.Część NR: 24   Nazwa: Zadanie 24
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 05.03.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

KONSORCJUM FIRM:
FARMACOL S.A. i Farmacol DS Sp. z o.o., ul. Rzepakowa 2, 40-541 Katowice, kraj/woj. śląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 3544,40 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 3240,00
Oferta z najniższą ceną: 3240,00 / Oferta z najwyższą ceną: 3485,00
Waluta: PLN.Część NR: 25   Nazwa: Zadanie 25
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 08.03.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

KONSORCJUM FIRM:
PGF URTICA Sp z o.o. , ul. Krzemieniecka 120, 54-613 54-613 Wrocław, kraj/woj. dolnośląskie.
PGF HURT Sp. z o.o., ul. Zbąszyńska 3, 91-342 91-342 Łódź, kraj/woj. łódzkie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 224,91 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 179,91
Oferta z najniższą ceną: 179,91 / Oferta z najwyższą ceną: 193,68
Waluta: PLN.Część NR: 26   Nazwa: Zadanie 26
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 08.03.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

KONSORCJUM FIRM:
PGF URTICA Sp z o.o., ul. Krzemieniecka 120, 54-613 Wrocław , kraj/woj. dolnośląskie.
PGF HURT Sp. z o.o., ul. Zbąszyńska 3, 91-342 91-342 Łódź, kraj/woj. łódzkie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 119,90 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 128,70
Oferta z najniższą ceną: 128,70 / Oferta z najwyższą ceną: 128,70
Waluta: PLN.Część NR: 27   Nazwa: Zadanie 27
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 08.03.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 6.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

KONSORCJUM FIRM: PGF URTICA Sp z o.o., ul. Krzemieniecka 120, 54-613 Wrocław , kraj/woj. dolnośląskie.
PGF HURT Sp. z o.o., ul. Zbąszyńska 3, 91-342 91-342 Łódź, kraj/woj. łódzkie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 7150,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 9438,00
Oferta z najniższą ceną: 9438,00 / Oferta z najwyższą ceną: 11660,00
Waluta: PLN.Część NR: 28   Nazwa: Zadanie 28
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 08.03.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 6.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

KONSORCJUM FIRM: PGF URTICA Sp z o.o., ul. Krzemieniecka 120, 54-613 54-613 Wrocław, kraj/woj. dolnośląskie.
PGF HURT Sp. z o.o., ul. Zbąszyńska 3, 91-342 91-342 Łódź, kraj/woj. łódzkie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 2900,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 3773,00
Oferta z najniższą ceną: 3773,00 / Oferta z najwyższą ceną: 4253,20
Waluta: PLN.Część NR: 29   Nazwa: Zadanie 29
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 12.03.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

KONSORCJUM FIRM: FARMACOL S.A.i Farmacol DS Sp. z o.o., ul. Rzepakowa 2, 40-541 Katowice, kraj/woj. śląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 247,56 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 220,92
Oferta z najniższą ceną: 220,92 / Oferta z najwyższą ceną: 239,34
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Remont izolacji przeciwwigociowych ścian piwnicznych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 82-200 Malbork ul.Wojska Polskiego...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Malbork
(pomorskie)
Wykonanie usługi wydruku materiałów promocyjno - informacyjnych na potrzeby Urzędu Miasta Legionowo
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Legionowo
(mazowieckie)
Dostawa pieczywa do Zakładu Karnego w Zabrzu
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Zabrze
(śląskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 692
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH