PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Dostawy sprzętu laboratoryjnego jednorazowego użytku, materiałów zużywalnych oraz odczynników dla laboratorium szpitala w Pilchowicach, nr spr...

Szpital Chorób Płuc im. Św. Józefa w Pilchowicach

Data publikacji ogłoszenia:

2013-07-03

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Pilchowice / śląskie

Numer ogłoszenia

129891/2013

Opis

Pilchowice: Dostawy sprzętu laboratoryjnego jednorazowego użytku, materiałów zużywalnych oraz odczynników dla laboratorium szpitala w Pilchowicach, nr spr 06/ZP/2013
Numer ogłoszenia: 129891 - 2013; data zamieszczenia: 02.07.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 195638 - 2013r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Szpital Chorób Płuc im. Św. Józefa w Pilchowicach, ul. Dworcowa 31, 44-145 Pilchowice, woj. śląskie, tel. 32 331 99 03, faks 32 331 99 08.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawy sprzętu laboratoryjnego jednorazowego użytku, materiałów zużywalnych oraz odczynników dla laboratorium szpitala w Pilchowicach, nr spr 06/ZP/2013.
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: przedmiotem zamówienia sa dostawy m.innymi podłoży i testów do diagnostyki prątka gruźlicy, odczynników do analityki ogólnej, odczynników do chemii klinicznej, materiałów zużywalnych do aparatu BTS-330, OPTTIC K3002, Mythic, UroMEter 120, pipet automatycznych, pojemników oraz innego drobnego sprzętu laboratoryjnego.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.69.60.00-5, 22.99.30.00-7, 38.00.00.00-5, 33.12.41.31-2, 33.14.10.00-0, 33.79.30.00-5, 38.43.71.10-1, 38.43.70.00-7.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Część NR: 1   Nazwa: Dostawy podłoży i testów do diagnostyki prątka gruźlicy
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 20.06.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

DIAG-MED Grażyna Konecka, ul. Ryżowa 51, 02-495 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 10542,29 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 11786,58
Oferta z najniższą ceną: 11786,58 / Oferta z najwyższą ceną: 11786,58
Waluta: PLN.Część NR: 4   Nazwa: Dostawy odczynników do analityki ogólnej
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 20.06.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

STAMAR mgr inż. Dorota Szewczyk, ul. F. Perla 5, 41-300 Dąbrowa Górnicza, kraj/woj. śląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 1131,97 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 1322,54
Oferta z najniższą ceną: 1322,54 / Oferta z najwyższą ceną: 1322,54
Waluta: PLN.Część NR: 5   Nazwa: Dostawy odczynników do chemii klinicznej oraz materiałów zużywalnych do BTS-330
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 20.06.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe BOR-POL Mariusz Borkowski, Pl. Jaśminu 2, 44-152 Gliwice, kraj/woj. śląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 4128,14 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 4455,04
Oferta z najniższą ceną: 4455,04 / Oferta z najwyższą ceną: 4455,04
Waluta: PLN.Część NR: 6   Nazwa: Dostawy odczynników do koagulacji do koagulometru OPTIC K3002
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 20.06.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Bio Ksel Sp. z o.o., ul. Kaliowa 3, 86-300 Grudziądz, kraj/woj. kujawsko-pomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 2826,32 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 2981,64
Oferta z najniższą ceną: 2981,64 / Oferta z najwyższą ceną: 2981,64
Waluta: PLN.Część NR: 7   Nazwa: Dostawy odczynników do hematologii - analizator Mythic 18
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 20.06.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

REMED96 Sp. z o.o., ul. Daszyńskiego 154, 44-100 Gliwice, kraj/woj. śląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 2914,90 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 3137,40
Oferta z najniższą ceną: 3137,40 / Oferta z najwyższą ceną: 5864,40
Waluta: PLN.Część NR: 8   Nazwa: Dostawy pasków testowych do moczu do aparatu UroMeter 120
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 20.06.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Alpha Diagnostics Sp. z o.o., ul. Stępińska 22/30, 00-739 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 947,60 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 1101,60
Oferta z najniższą ceną: 1101,60 / Oferta z najwyższą ceną: 1101,60
Waluta: PLN.Część NR: 9   Nazwa: Dostawy sprzętu laboratoryjnego
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 24.06.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

MEDLAB-PRODUCTS Sp. z o.o., ul. Gałczyńskiego 8, 05-090 Raszyn, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 2836,83 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 2904,36
Oferta z najniższą ceną: 2904,36 / Oferta z najwyższą ceną: 2958,87
Waluta: PLN.Część NR: 10   Nazwa: Dostawy sprzętu jednorazowego - pojemniki
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 24.06.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

MEDLAB PRODUCTS Sp. z o.o., ul. Gałczyńskiego 8, 05-090 Raszyn, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 2438,01 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 2328,48
Oferta z najniższą ceną: 2328,48 / Oferta z najwyższą ceną: 3623,40
Waluta: PLN.Część NR: 11   Nazwa: Dostawy sprzętu jednorazowego użytku sterylnego
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 20.06.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

PROFILAB SC W. Stachura, J. Holli, A. Wiącek-Żychlińska, Al. Bohaterów Września 9, 02-389 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 807,52 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 1150,20
Oferta z najniższą ceną: 1150,20 / Oferta z najwyższą ceną: 2931,72
Waluta: PLN.Część NR: 12   Nazwa: Dostawy pipet automatycznych laboratoryjnych
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 24.06.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

MEDLAB-PRODUCTS Sp. z o.o., ul. Gałczyńskiego 8, 05-090 Raszyn, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 1145,36 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 896,40
Oferta z najniższą ceną: 896,40 / Oferta z najwyższą ceną: 1506,60
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych oraz z punktu selektywnej zbiórki odpadów...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Stopnica
(świętokrzyskie)
Dostawa i montaż wyposażenia oddziałów przedszkolnych w ramach realizacji projektu Stawiamy na innowacyjność dla najmłodszych w...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Borowa
(podkarpackie)
Przebudowa ulicy Poniatowskiego w Golinie
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Konin
(wielkopolskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 662
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH