PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Dostawy warzyw do Aresztu Śledczego w Warszawie - Służewcu oraz Oddziału Zewnętrznego w Grodzisku Mazowieckim 220/6P/13

Areszt Śledczy Warszawa Służewiec

Data publikacji ogłoszenia:

2013-06-20

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Warszawa / mazowieckie

Numer ogłoszenia

117449/2013

Opis

Warszawa: Dostawy warzyw do Aresztu Śledczego w Warszawie - Służewcu oraz Oddziału Zewnętrznego w Grodzisku Mazowieckim 220/6P/13
Numer ogłoszenia: 117449 - 2013; data zamieszczenia: 19.06.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 200352 - 2013r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Areszt Śledczy Warszawa Służewiec, ul. Kłobucka 5, 02-699 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 8473341, faks 022 8437366.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja rządowa centralna.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawy warzyw do Aresztu Śledczego w Warszawie - Służewcu oraz Oddziału Zewnętrznego w Grodzisku Mazowieckim 220/6P/13.
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Dostawy warzyw do Aresztu Śledczego w Warszawie - Służewcu oraz Oddziału Zewnętrznego w Grodzisku Mazowieckim: - część nr 1: 1. Fasola Jaś średni, Orientacyjna ilość w kg - 5400 kg, Kod CPV 03221210-1, Polska Norma PN-72/R-75360, Wymagana gramatura jednego opakowania netto w kg: do 50 kg. 2. Groch łuskany połówki, Orientacyjna ilość w kg - 4700 kg, Kod CPV 03221220-4, Wymagana gramatura jednego opakowania netto w kg: do 50 kg. (Opakowanie, w którym będzie dostarczany przedmiot zamówienia, poz. 1 i 2, musi posiadać wymagany minimalny termin przydatności do spożycia, umieszczony w sposób czytelny). - część nr 2: 1. Burak ćwikłowy bez liści, Orientacyjna ilość w kg - 23600 kg, Kod CPV 03221111-7, Wymagana gramatura jednego opakowania netto w kg: do 30 kg. 2. Cebula biała bez szczypioru, Orientacyjna ilość w kg - 10050 kg, Kod CPV 03221113-1, Wymagana gramatura jednego opakowania netto w kg: do 30 kg. 3. Jabłka konsumpcyjne świeże, Orientacyjna ilość w kg - 41200 kg (najtańszy gatunek), Kod CPV 03222321-9, Wymagana gramatura jednego opakowania netto w kg: do 30 kg. 4. Kapusta biała, Orientacyjna ilość w kg - 24350 kg, Kod CPV 03221410-3, Wymagana gramatura jednego opakowania netto w kg: do 30 kg. 5. Kapusta czerwona, Orientacyjna ilość w kg - 15050 kg, Kod CPV 03221410-3, Wymagana gramatura jednego opakowania netto w kg: do 30 kg. 6. Marchew bez naci, Orientacyjna ilość w kg - 54900 kg, Kod CPV 03221112-4, Wymagana gramatura jednego opakowania netto w kg: do 30 kg. 7. Pietruszka korzeniowa bez naci, Orientacyjna ilość w kg - 12700 kg, Kod CPV 03221110-0, Wymagana gramatura jednego opakowania netto w kg: do 30 kg. 8. Por, Orientacyjna ilość w kg - 12700 kg, Kod CPV 03221110-0, Wymagana gramatura jednego opakowania netto w kg: do 30 kg. 9. Seler korzeniowy bez naci, Orientacyjna ilość w kg - 12700 kg, Kod CPV 03221110-0, Wymagana gramatura jednego opakowania netto w kg: do 30 kg. 10. Ziemniaki jadalne (najtańszy gatunek), Orientacyjna ilość w kg - 284000 kg, Kod CPV 03212100-1, Wymagana gramatura jednego opakowania netto w kg: do 30 kg. 11. Ogórek świeży (najtańszy gatunek), Orientacyjna ilość w kg - 6500 kg, Kod CPV 032211270-9, Wymagana gramatura jednego opakowania netto w kg: do 20 kg. 12. Pomidor świeży gat. I wielkość średnia (najtańszy gatunek), Orientacyjna ilość w kg - 5600 kg, Kod CPV 03221240-0, Wymagana gramatura jednego opakowania netto w kg: do 10 kg. 13. Truskawki (najtańszy gatunek), Orientacyjna ilość w kg - 1700 kg, Kod CPV 0322313-0, Wymagana gramatura jednego opakowania netto w kg: do 3 kg.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 03.20.00.00-3.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Część NR: 1   Nazwa: Dostawy warzyw
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 19.06.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

ROBS Sp. z o.o., ul. Poznańska 98, 05-850 Ożarów Mazowiecki, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 27213,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 40545,75
Oferta z najniższą ceną: 40545,75 / Oferta z najwyższą ceną: 60536,70
Waluta: PLN.Część NR: 2   Nazwa: Dostawy warzyw
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 19.06.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

ROBS Sp. z o.o., ul. Poznańska 98, 05-850 Ożarów Mazowiecki, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 407482,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 477804,61
Oferta z najniższą ceną: 477804,61 / Oferta z najwyższą ceną: 480687,50
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Remont wybranych pomieszczeń w budynku Sądu Okręgowego w Katowicach przy ul. Andrzeja 16/18 - rejon kotłowni
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Katowice
(śląskie)
Wyłonienie wykonawcy w zakresie dostawy projektorów dla jednostek UJ. Nr sprawy CRZP/UJ/291/2014
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Kraków
(małopolskie)
Dostawa żywności
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Borne Sulinowo
(zachodniopomorskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 662
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH