PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Dostawy żywności dla Przedszkola Nr 66 przy ul. Samsonowicza 33a w Lublinie

Przedszkole nr 66

Data publikacji ogłoszenia:

2013-04-26

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Lublin / lubelskie

Numer ogłoszenia

164756/2013

Opis

Lublin: Dostawy żywności dla Przedszkola Nr 66 przy ul. Samsonowicza 33a w Lublinie
Numer ogłoszenia: 164756 - 2013; data zamieszczenia: 25.04.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 123382 - 2013r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Przedszkole nr 66, ul. Jana Samsonowicza 33A, 20-485 Lublin, woj. lubelskie, tel. 81 744 63 13, faks.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Przedszkole publiczne.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawy żywności dla Przedszkola Nr 66 przy ul. Samsonowicza 33a w Lublinie.
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy artykułów żywnościowych do Przedszkola Nr 66 w Lublinie przy ul. Samsonowicza 33a. Szczegółowy opis i zakres zamówienia został określony w pkt 3 Specyfikacji oraz Załącznikach nr 2.1-2.9 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Termin wykonania zamówienia: od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2013 r. lub do wyczerpania kwoty umowy (z zastrzeżeniem, że w miesiącach wakacyjnych lipiec-sierpień dostawy nie będą realizowane lub będą realizowane w mniejszej ilości)..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.00.00.00-8.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Część NR: 1   Nazwa: Dostawy produktów mleczarskich do Przedszkola Nr 66 w Lublinie przy ul. Samsonowicza 33a
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 23.04.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

PHU AVEXIM Sp. z o.o., ul. Bukowa 2, Turka, 20-258 Lublin 62, kraj/woj. lubelskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 24800,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 19664,24
Oferta z najniższą ceną: 19664,24 / Oferta z najwyższą ceną: 19664,24
Waluta: PLN.Część NR: 2   Nazwa: Dostawy mięsa do Przedszkola Nr 66 w Lublinie przy ul. Samsonowicza 33a
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 23.04.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Przetwórstwo Mięsa Handel i Produkcja Piekarnicza Bonifacy Dawidczyk, ul. Spółdzielcza 17, 23-110 Krzczonów, kraj/woj. lubelskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 13600,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 13062,00
Oferta z najniższą ceną: 13062,00 / Oferta z najwyższą ceną: 13831,65
Waluta: PLN.Część NR: 3   Nazwa: Dostawy owoców i warzyw do Przedszkola Nr 66 w Lublinie przy ul. Samsonowicza 33a
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 23.04.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Gospodarstwo Rolno - Handlowe Marzena Mitrut, Dys 107 A, 21-003 Ciecierzyn, kraj/woj. lubelskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 27609,26 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 18506,62
Oferta z najniższą ceną: 18506,62 / Oferta z najwyższą ceną: 20803,95
Waluta: PLN.Część NR: 4   Nazwa: Dostawy pieczywa do Przedszkola Nr 66 w Lublinie przy ul. Samsonowicza 33a
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 23.04.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

PHU AVEXIM Sp. z o.o., ul. Bukowa 2, Turka, 20-258 Lublin 62, kraj/woj. lubelskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 9942,10 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 6807,55
Oferta z najniższą ceną: 6807,55 / Oferta z najwyższą ceną: 7108,65
Waluta: PLN.Część NR: 5   Nazwa: Dostawy produktów rybnych do Przedszkola Nr 66 w Lublinie przy ul. Samsonowicza 33a
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 23.04.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

PHU AVEXIM Sp. z o.o., ul. Bukowa 2, Turka, 20-258 Lublin 62, kraj/woj. lubelskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 3466,67 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 2256,87
Oferta z najniższą ceną: 2256,87 / Oferta z najwyższą ceną: 2256,87
Waluta: PLN.Część NR: 6   Nazwa: Dostawy jaj do Przedszkola Nr 66 w Lublinie przy ul. Samsonowicza 33a
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 23.04.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

PHU Elmor Marcin Moryc, ul. Bursaki 6, 20-150 Lublin, kraj/woj. lubelskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 2400,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 1354,50
Oferta z najniższą ceną: 1354,50 / Oferta z najwyższą ceną: 1575,00
Waluta: PLN.Część NR: 7   Nazwa: Dostawy różnych produktów spożywczych do Przedszkola Nr 66 w Lublinie przy ul. Samsonowicza 33a
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 24.04.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

PHU AVEXIM Sp. z o.o., ul. Bukowa 2, Turka, 20-258 Lublin 62, kraj/woj. lubelskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 36387,50 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 27663,74
Oferta z najniższą ceną: 24871,29 / Oferta z najwyższą ceną: 27663,74
Waluta: PLN.Część NR: 8   Nazwa: Dostawy owoców i warzyw mrożonych do Przedszkola Nr 66 w Lublinie przy ul. Samsonowicza 33a
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 23.04.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

REN Sp. z o.o Oddział w Lublinie ul. Grenadierów 1A 20-331 Lublin, ul. Tartaczna 3, 26-600 Radom, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 12133,34 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 4686,22
Oferta z najniższą ceną: 4686,22 / Oferta z najwyższą ceną: 6608,58
Waluta: PLN.Część NR: 9   Nazwa: Dostawy wędlin do Przedszkola Nr 66 w Lublinie przy ul. Samsonowicza 33a
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 23.04.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Przetwórstwo Mięsa Handel i Produkcja Piekarnicza Bonifacy Dawidczyk, ul. Spółdzielcza 17, 23-110 Krzczonów, kraj/woj. lubelskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 4533,34 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 2848,86
Oferta z najniższą ceną: 2848,86 / Oferta z najwyższą ceną: 3686,52
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości
Nieruchomości, mieszkania, przetarg
Poznań
(wielkopolskie)
tłumaczenia pisemne z języka polskiego na język angielski - KC-zp.272-115/14.
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Kraków
(małopolskie)
Przebudowa kotłowni olejowej na kotłownię na paliwa stałe oraz przebudowa pomieszczeń piwnicy w Zespole Szkół w Bobrowie
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Bobrowo
(kujawsko-pomorskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 692
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH