PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: 12/14. Nazwa zadania: MODERNIZACJA DROGI GMINNEJ REGIMIN - KĄTKI - JARLUTY...

Urząd Gminy w Regiminie

Data publikacji ogłoszenia:

2014-08-09

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Regimin / mazowieckie

Numer ogłoszenia

265510/2014

Opis

Regimin: dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: 12/14. Nazwa zadania: MODERNIZACJA DROGI GMINNEJ REGIMIN - KĄTKI - JARLUTY DUŻE
Numer ogłoszenia: 265510 - 2014; data zamieszczenia: 08.08.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 214224 - 2014r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy w Regiminie, Regimin 22, 06-461 Regimin, woj. mazowieckie, tel. 023 6811756, faks 023 6811756.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: 12/14. Nazwa zadania: MODERNIZACJA DROGI GMINNEJ REGIMIN - KĄTKI - JARLUTY DUŻE.
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: MODERNIZACJA DROGI GMINNEJ REGIMIN - KĄTKI - JARLUTY DUŻE
(PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NA ODCINKU REGIMIN - KĄTKI O DŁ 1,430 KM)

Szczegóły zakresu i wielkości zamówienia przedstawione zostały w przedmiarze robót, kosztorysie ofertowym, szczegółowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, w plikach (format PDF) zamieszczonych na naszej stronie (www.regimin.pl).
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-8, 45.11.10.00-8, 45.11.20.00-5, 45.23.30.00-9.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 07.08.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

PRZEDSIĘBIORSTWO TRANSPORTOWO-HANDLOWE WAPNOPOL
ADAM NOWAKOWSKI, UL. NADRZECZNA 12, 06-450 GLINOJECK, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 256756,19 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 246532,59
Oferta z najniższą ceną: 246532,59 / Oferta z najwyższą ceną: 310074,56
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Dostawa sprzętu komputerowego dla potrzeb Sądu Okręgowego we Włocławku.
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o sprostowaniach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Włocławek
(kujawsko-pomorskie)
Dowóz dzieci do szkół i przedszkola na terenie gminy Zdzieszowice w roku kalendarzowym 2012
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Zdzieszowice
(opolskie)
roboty budowlane: Modernizacja dróg gminnych w Gminie Potęgowo: Potęgowo ul. Wiejska, Runowo, Żochowo - Łupawa etap I
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Potęgowo
(pomorskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 708
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH