PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Dowóz uczniów do szkół podstawowych i gimnazjów na terenie gminy Nakło nad Notecią w roku szkolnym 2013/2014

Zakład Robót Publicznych

Data publikacji ogłoszenia:

2013-08-29

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Nakło nad Notecią / kujawsko-pomorskie

Numer ogłoszenia

346988/2013

Opis

Nakło nad Notecią: Dowóz uczniów do szkół podstawowych i gimnazjów na terenie gminy Nakło nad Notecią w roku szkolnym 2013/2014
Numer ogłoszenia: 346988 - 2013; data zamieszczenia: 28.08.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 275622 - 2013r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Robót Publicznych, ul. Młyńska 22, 89-100 Nakło nad Notecią, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 0-52 386 08 61, faks 0-52 386 08 60.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dowóz uczniów do szkół podstawowych i gimnazjów na terenie gminy Nakło nad Notecią w roku szkolnym 2013/2014.
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1.Przedmiotem zamówienia jest usługa: dowóz uczniów do szkół podstawowych i gimnazjów i odwóz po zajęciach lekcyjnych na terenie gminy Nakło nad Notecią w roku szkolnym 2013/2014. CPV 60.17.00.00.
Poza regularnymi dowozami dzieci do szkół ,pojazdy Wykonawcy wykorzystywane będą na przewozy na zajęcia pływania na basenie, zawody sportowe itp. , zgodnie z określoną stawką kilometrową, bez kosztów dodatkowych.
2. Do wykonania przedmiotu zamówienia przewiduje się:
a) 2 autobusy z min. 50 miejscami siedzącymi,
b) 2 autobusy z min. 40 miejscami siedzącymi,
c) 2 busy z min. 15 miejscami siedzącymi.
3.Wykaz tras stanowi załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ.
4.Szczegółowe godziny i trasy dowożenia w poszczególne dni tygodnia ustalone będą przez Zamawiającego w porozumieniu ze szkołami, w harmonogramach dostosowanych do rozkładu zajęć lekcyjnych i zajęć na basenie, i przekazane Wykonawcy. Harmonogram przewozów podlega zmianom wynikającym z planu organizacyjnego roku szkolnego.
5.Długość trasy może ulec zmianie wynikającej z dostosowania przewozów do planów lekcyjnych uczniów.
6.Wykonawca wykonuje przewozy autobusami i busami na określonej trasie z liczbą miejsc siedzących, zapewniających bezpieczny przewóz dzieci.
7.Zamawiający finansuje przewóz dzieci zgodnie z trasami przejazdu autobusów i busów wynikających z harmonogramów. Ilość kilometrów obejmuje przewozy od siedzib szkół do miejscowości zamieszkania uczniów i z powrotem oraz ze szkoły na basen i z powrotem. Zamawiający nie pokrywa kosztów dojazdu pojazdów Wykonawcy do miejsca rozpoczynającego trasę, a także z miejsca kończącego trasę na bazę.
8.Podstawą wystawienia i zapłacenia faktury będzie potwierdzona przez poszczególne szkoły realizacja dowozów wraz z zestawieniem przebytych kilometrów oraz karty drogowe z wykonywanych przewozów zawierające datę przejazdu, godzinę przejazdu, numer rejestracyjny pojazdu, trasę przejazdu, odległość w kilometrach oraz potwierdzenie przez opiekuna na danej trasie i podpisane przez Wykonawcę. Rozliczenie usługi dowozu do szkół i dowozu na zajęcia basenowe odbywać się będzie odrębnymi fakturami. Przyjmuje się miesięczny cykl rozliczeniowy.

TRASA Nr 1 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 OS.WŁ.ŁOKIETKA 15 NAKŁO NAD NOTECIĄ ,
Szkoła Podstawowa Nr 4 - Bielawy - Szkoła Podstawowa Nr 4 - 7 km
( przewiduje się obsługę busem min. 15 miejsc).

TRASA Nr 2 ZESPÓŁ SZKÓŁ W PATERKU UL.KCYŃSKA 6A PATEREK
- ZS Paterek w kierunku:Weronika - Kowalewko Folwark - Paulina - Józefkowo - Polichno- Rozwarzyn - Paterek Zespół Szkół - 24 km
- ZS Paterek w kierunku: Wymysłowo -Stary Jarużyn - Chobielin -Wieszki -
Paterek Zespół Szkół - 18 km.
Zajęcia szkolne odbywają się w Zespole Szkół w Paterku przy ul. Kcyńskiej 6a oraz
w Gimnazjum w Wieszkach. Odległość między szkołą w Paterku, a szkołą w Wieszkach wynosi - 6 km.
(przewiduje się obsługę autobusami: min.50 miejsc, min.40 miejsc i busem min. 15 miejsc wg potrzeb wynikających z planu lekcji).

TRASA Nr 3 ZESPÓŁ SZKÓŁ W ŚLESINIE ul.Dworcowa 9 ŚLESIN i ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH W KARNOWIE Karnowo 56
-dowóz z kierunku: Nakło Rynek - Trzeciewnica - Gabrielin - Ślesin - Gumnowice -Ślesin Wybudowanie - Kazin - Minikowo - Ślesin - Suchary - ZSS Karnowo- Nakło - 62 km
-odwóz w kierunku : Nakło Rynek - Zespół Szkół Specjalnych w Karnowie - Suchary - Zespół Szkół w Ślesinie - Minikowo - Gumnowice - Kazin -Ślesin Wybudowanie - Gabrielin-Trzeciewnica- Nakło
( przewiduje się obsługę busem, w wyjątkowych sytuacjach autobusem 40m.)

ZAJĘCIA BASENOWE Kryta Pływalnia Naquarius ul.Kazimierza Wielkiego 21 Nakło nad Notecią

- szczegółowe trasy zostaną ustalone po sporządzeniu planów lekcyjnych i skoordynowaniu ich z zajęciami na basenie. ( przewiduje się bus,autobus 40m lub autobus 50m. wg potrzeb wynikających z planu zajęć na pływalni )
Odległości ( siedziba szkoły-basen-siedziba szkoły):
ZS Występ - 12 km
ZS Potulice - 20 km
NSP Olszewka - 10 km
ZS Ślesin - 20 km
ZS Paterek - 10 km
ZS Paterek( szkoła Wieszki) -18 km
NSP Trzeciewnica - 10 km

OGÓŁEM PRZEWIDYWANE KILOMETRY
- autobusy 50 miejsc - około 9.500 km
- autobusy 40 miejsc - około 38.000 km
- busy - około 48.000 km.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.17.00.00-0.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 28.08.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Transport Osobowy Usługi Remontowo-Budowlane Barczykowski Paweł, ul.Okrężna 38, 89-100 Paterek, kraj/woj. kujawsko-pomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 287000,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 278985,00
Oferta z najniższą ceną: 278985,00 / Oferta z najwyższą ceną: 278985,00
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Wycena 40 ogródków działkowych oraz składników majątkowych stanowiących własność PZD przeznaczonych do wspólnego korzystania...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Ruda Śląska
(śląskie)
Zakup i sukcesywna dostawa produktów żywnościowych do gminnego przedszkola w Nowej Wsi
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Nowa Wieś
(mazowieckie)
WYNAJEM KOPARKO-ŁADOWAREK WRAZ Z OBSŁUGĄ OPERATORSKĄ PRZY REALIZACJI INWESTYCJI ROZBUDOWY SIECI WODOCIĄGOWYCH I KANALIZACJI...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Lubin 1
(dolnośląskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 712
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH