PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Dowóz uczniów do szkół podstawowych i gimnazjów w roku szkolnym 2013/2014

Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Placówek Oświatowych

Data publikacji ogłoszenia:

2013-08-24

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Rogoźno / wielkopolskie

Numer ogłoszenia

340236/2013

Opis

Rogoźno: Dowóz uczniów do szkół podstawowych i gimnazjów w roku szkolnym 2013/2014
Numer ogłoszenia: 340236 - 2013; data zamieszczenia: 23.08.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 133581 - 2013r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Placówek Oświatowych, ul. Krótka 7, 64-610 Rogoźno, woj. wielkopolskie, tel. 067 2617687, faks 067 2617685.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dowóz uczniów do szkół podstawowych i gimnazjów w roku szkolnym 2013/2014.
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia - usługi jest dowóz uczniów do szkół podstawowych i gimnazjów w roku szkolnym 2013/2014, na trasach okreslonych w załączniku Nr 1 i sprzętem okreslonym w załączniku Nr 2 do SIWZ wraz z zapewnieniem dodatkowej opieki w trakcie dowozów, na terenie Gminy Rogoźno..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.11.31.00-4.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 20.08.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Przedsiębiorstwo Transportowo - Handlowo - Usługowe Eugeniusz Tabat, ul. Wielka Poznańska nr 26 Rogoźno, 64-610 Rogoźno, kraj/woj. wielkopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 795752,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 757965,00
Oferta z najniższą ceną: 757965,00 / Oferta z najwyższą ceną: 961780,00
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Dostawa wyposażenia i urządzeń w ramach projektu pt Modernizacja kształcenia zawodowego drogą do sukcesu uczniów ZSP w Pucku,...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Puck
(pomorskie)
Gmina Adamówka. /Roboty remontowe na drogach gminnych/
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Adamówka
(podkarpackie)
Wymiana okien lukarn - roboty dodatkowe związane z modernizacją dachu budynku OSP w Miękini.
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, zamówienie z wolnej ręki
Krzeszowice
(małopolskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 662
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH