PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Dowożenie uczniów z terenu Gminy Miastków Kościelny autokarem do Publicznej Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Miastkowie Kościelnym oraz Publicznej...

Gmina Miastków Kościelny

Data publikacji ogłoszenia:

2013-08-15

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Miastków Kościelny / mazowieckie

Numer ogłoszenia

162023/2013

Opis

Miastków Kościelny: Dowożenie uczniów z terenu Gminy Miastków Kościelny autokarem do Publicznej Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Miastkowie Kościelnym oraz Publicznej Szkoły Podstawowej w Zgórzu w roku szkolnym 2013/2014 oraz 2014/2015.
Numer ogłoszenia: 162023 - 2013; data zamieszczenia: 14.08.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 276306 - 2013r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miastków Kościelny, Rynek 6, 08-420 Miastków Kościelny, woj. mazowieckie, tel. 025 7511286 w. 32, faks 025 7544007.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dowożenie uczniów z terenu Gminy Miastków Kościelny autokarem do Publicznej Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Miastkowie Kościelnym oraz Publicznej Szkoły Podstawowej w Zgórzu w roku szkolnym 2013/2014 oraz 2014/2015..
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dowożenie uczniów z terenu Gminy Miastków Kościelny autokarem do Publicznej Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Miastkowie Kościelnym oraz Publicznej Szkoły Podstawowej w Zgórzu w roku szkolnym 2013/2014 oraz 2014/2015.

Dowóz i odwóz dzieci do Szkoły Podstawowej w Zgórzu:
1. Godz. 7:20, Zgórze-Zasiadały-Brzegi-Zgórze - 15km, 30 osób,
2. Godz. 7:20, Zgórze-Stary Miastków-Oziemkówka-Zgórze, 16km, 30 osób,
3. Godz. 8:20, Zgórze-Stary Miastków-Oziemkówka-Zgórze, 16km, 30 osób,
4. Godz. 13:20, Zgórze-Stary Miastków-Oziemkówka-Zgórze, 16km, 30 osób,
5. Godz. 14:30, Zgórze-Zasiadały-Brzegi-Zgórze, 15km, 30 osób,
6. Godz. 14:30, Zgórze-Stary Miastków-Oziemkówka-Zgórze, 16km, 30 osób,

2 autobusy 30 osobowe oraz 2 opiekunów.

Dowóz i odwóz dzieci do Publicznej Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Miastkowie Kościelnym:
1. Godz. 7:00, Miastków Kościelny-Kruszówka-Zabruzdy-Zabruzdy Kolonia-Miastków Kościelny, 12km, 50 osób,
2. Godz. 7:20, Miastków Kościelny-Ryczyska-Grecja-Glinki-Miastków Kościelny, 9km, 30 osób,
3. Godz. 7:20, Miastków Kościelny-Wola Miastkowska-Kujawy-Miastków Kościelny, 16km, 50 osób,
4. Godz. 7:40, Miastków Kościelny-Baczków-Zwola-Suchowola-Miastków Kościelny, 23km, 50 osób,
5. Godz. 7:40, Miastków Kościelny-Zwola Poduchowna-Zwola Poduchowna Kolonia-Zwola-Miastków Kościelny, 18km, 30km,
6. Godz. 13:20, Miastków Kościelny-Zabruzdy-Kruszówka-Wola Miastkowska-Kujawy-Miastków Kościelny, 17km, 50 osób,
7. Godz. 13:20, Miastków Kościelny-Ryczyska-Grecja-Glinki-Miastków Kościelny, 9km, 30 osób,
8. Godz. 13:45, Miastków Kościelny-Zwola Poduchowna-Zwola Poduchowna Kolonia-Zwola-Miastków Kościelny, 18km, 30 osób,
9. Godz. 14:40, Miastków Kościelny-Zabruzdy-Kruszówka-Wola Miastkowska-Kujawy-Miastków Kościelny, 17km, 50 osób,
10. Godz. 15:20, Miastków Koscielny-Ryczyska-Grecja-Glinki-Miastków Kościelny, 9km, 30 osób,
11. Godz. 15:20, Miastków Kościelny-Baczków-Zwola-Suchowola-Miastków Kościelny, 23km, 30 osób,
12. Godz. 16:10, Miastków Kościelny-Ryczyska-Grecja-Glinki-Miastków Kościelny, 9km, 30 dni.
13. Godz. 16:10, Miastków Kościelny-Zabruzdy-Kruszówka-Wola Miastkowska-Kujawy-Miastków Kościelny, 17km, 50 osób.

1 autobus 50 osobowy, 3 autobusy 30 osobowe oraz 4 opiekunów..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.17.20.00-4.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 14.08.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Usługi Transportowe
Janusz Wołoszka, ul. M. Konopnickiej 16, 08-420 Miastków Kościelny, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 428718,83 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 500520,00
Oferta z najniższą ceną: 500520,00 / Oferta z najwyższą ceną: 500520,00
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Zimowe utrzymanie dróg
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Łuków
(lubelskie)
PCFE.272.15.2015 Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na wykonanie uzbrojenia terenów inwestycyjnych
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Nowy Sącz
(małopolskie)
Dostawa fabrycznie nowych technicznych środków materiałowych dla jednostki Wojskowej 2420,sprawa 20/2011/S
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Warszawa
(mazowieckie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 692
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH