PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Dozorowanie obiektów i mienia zaplecza Obwodów Drogowych GDDKiA Oddział w Kielcach z podziałem na dwie części: Część I: Rejon w Kielcach Obwód...

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Kielcach

Data publikacji ogłoszenia:

2011-12-31

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Kielce / świętokrzyskie

Numer ogłoszenia

348585/2011

Opis

Kielce: Dozorowanie obiektów i mienia zaplecza Obwodów Drogowych GDDKiA Oddział w Kielcach z podziałem na dwie części: Część I: Rejon w Kielcach Obwód Drogowy w Górnie Część II: Rejon w Kielcach Obwód Drogowy w Jacentowie, zamówienie Nr 227/2011.
Numer ogłoszenia: 348585 - 2011; data zamieszczenia: 30.12.2011
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 399370 - 2011r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Kielcach, ul. I. Paderewskiego 43/45, 25-950 Kielce, woj. świętokrzyskie, tel. 41 3457431, faks 41 3664804.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja rządowa centralna.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dozorowanie obiektów i mienia zaplecza Obwodów Drogowych GDDKiA Oddział w Kielcach z podziałem na dwie części: Część I: Rejon w Kielcach Obwód Drogowy w Górnie Część II: Rejon w Kielcach Obwód Drogowy w Jacentowie, zamówienie Nr 227/2011..
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Dozorowanie obiektów i mienia zaplecza Obwodów Drogowych GDDKiA Oddział w Kielcach z podziałem na dwie części: Część I: Rejon w Kielcach Obwód Drogowy w Górnie Część II: Rejon w Kielcach Obwód Drogowy w Jacentowie..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 85.31.23.10-5.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Część NR: 1   Nazwa: Dozorowanie obiektów i mienia zaplecza Obwodów Drogowych GDDKiA Oddział w Kielcach z podziałem na dwie części: Część I: Rejon w Kielcach Obwód Drogowy w Górnie.
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 28.12.2011.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 9.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Przedsiębiorstwo Usługowe KERIM Mirosław Hendel, ul. Sandomierska 14a, 26-611 Radom, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 38400,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 33933,24
Oferta z najniższą ceną: 33933,24 / Oferta z najwyższą ceną: 66266,79
Waluta: PLN.Część NR: 2   Nazwa: Dozorowanie obiektów i mienia zaplecza Obwodów Drogowych GDDKiA Oddział w Kielcach z podziałem na dwie części: Część II: Rejon w Kielcach Obwód Drogowy w Jacentowie.
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 28.12.2011.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 9.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Przedsiębiorstwo Usługowe KERIM Mirosław Hendel, ul. Sandomierska 14a, 26-611 Radom, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 38400,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 33933,24
Oferta z najniższą ceną: 33933,24 / Oferta z najwyższą ceną: 66266,79
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Przetarg nieograniczony na REMONT NAWIERZCHNI ALEJEK CMENTARNYCH POŁOŻONYCH NA TERENIE CMENTARZA KOMUNALNEGO W KOSZALINIE PRZY...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Koszalin
(zachodniopomorskie)
Informacja o zamiarze sprzedaży nieruchomości
Nieruchomości, grunty rolne, inne
Poznań
(wielkopolskie)
Remont lokali mieszkalnych będących w zasobie mieszkaniowym administrowanym przez Zarząd Budynków Komunalnych w Elblągu
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Elbląg
(warmińsko-mazurskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 662

POLECAMY W SERWISACH