PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Dozorowanie obiektów i mienia zaplecza technicznego Oddziału GDDKiA w Kielcach przy ul. Krakowskiej 54

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Kielcach

Data publikacji ogłoszenia:

2015-03-14

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Kielce / świętokrzyskie

Numer ogłoszenia

55744/2015

Opis

Kielce: Dozorowanie obiektów i mienia zaplecza technicznego Oddziału GDDKiA w Kielcach przy ul. Krakowskiej 54
Numer ogłoszenia: 55744 - 2015; data zamieszczenia: 13.03.2015
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 18360 - 2015r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Kielcach, ul. I. Paderewskiego 43/45, 25-950 Kielce, woj. świętokrzyskie, tel. 41 34 03 900, faks 41 36 64 804.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja rządowa centralna.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dozorowanie obiektów i mienia zaplecza technicznego Oddziału GDDKiA w Kielcach przy ul. Krakowskiej 54.
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Dozorowanie obiektów i mienia zaplecza technicznego Oddziału GDDKiA w Kielcach przy ul. Krakowskiej 54.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 85.31.23.10-5.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 27.02.2015.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 10.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Agencja Ochrony Osób i Mienia INTER - POL SECURITY Sp. z o. o., Ul. Sowińskiego 78, 70-236 Szczecin, kraj/woj. zachodniopomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 54000,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 44607,67
Oferta z najniższą ceną: 44607,67 / Oferta z najwyższą ceną: 1030248,00
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Prace konserwatorskie rzeźby Diana
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Łańcut
(podkarpackie)
Wymiana stolarki budowlanej na stolarkę drewnianą w lokalach mieszkalnych zarządzanych przez Zarząd Zasobu Komunalnego
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o sprostowaniach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Wrocław
(dolnośląskie)
Syndyk Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego Spółka z o.o. w Wałbrzychu przy ul. Bolesława Chrobrego 2 oferuje do...
Ruchomości, oferty biznesowe, pojazdy specjalistyczne, inne
Wałbrzych
(dolnośląskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 692
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH