PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Drobne prace geodezyjne na rzecz ewidencji gruntów i budynków - część III

Starostwo Powiatowe w Drawsku Pomorskim

Data publikacji ogłoszenia:

2011-10-27

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Drawsko Pomorskie / zachodniopomorskie

Numer ogłoszenia

353092/2011

Opis

Drawsko Pomorskie: Drobne prace geodezyjne na rzecz ewidencji gruntów i budynków - część III
Numer ogłoszenia: 353092 - 2011; data zamieszczenia: 26.10.2011
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 264551 - 2011r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Starostwo Powiatowe w Drawsku Pomorskim, Plac E. Orzeszkowej 3, 78-500 Drawsko Pomorskie, woj. zachodniopomorskie, tel. 094 3630788, faks 094 3630788.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Drobne prace geodezyjne na rzecz ewidencji gruntów i budynków - część III.
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje zakres geodezyjnych prac na działkach wymienionych w tabeli w asortymencie ewidencja gruntów i budynków. Wymienione prace geodezyjne należy wykonać wg obowiązujących standardów. Uzyskana w ten sposób dokumentacja ma służyć do uzyskania dla tych nieruchomości aktualnego operatu ewidencji gruntów i budynków oraz możliwości uregulowania stanu prawnego nieruchomości (księgi wieczyste)..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 74.27.43.00-3.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 25.10.2011.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Usługi Geodezyjno Kartograficzne
Grzegorz Janiec, ul. Mickiewicza 9, 73-150 Łobez, kraj/woj. zachodniopomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 3465,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 5499,99
Oferta z najniższą ceną: 5499,99 / Oferta z najwyższą ceną: 5499,99
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
V przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości
Nieruchomości, grunty inne, przetarg
Poznań
(wielkopolskie)
Zorganizowanie i przeprowadzenie usługi szkoleniowej dla 20 osób bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo w ramach projektu...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Sędziszów
(świętokrzyskie)
Usługa polegająca na wykonaniu badania ewaluacyjnego pn. Ewaluacja ex-ante programu operacyjnego województwa opolskiego na lata...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Opole
(opolskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 692
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH