PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Druga licytacja nieruchomości.

KOMORNIK SĄDOWY PRZY SĄDZIE REJONOWYM W SIERPCU

Data publikacji ogłoszenia:

2013-02-02

Rodzaj ogłoszenia:

Nieruchomości, budynki inne, licytacja, sprzedaż

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Gozdowo / mazowieckie

Numer ogłoszenia

32291896

Powierzchnia

3 208 m2

Cena

83 400 zł

OpisOBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Płocku Alicja Peda Kancelaria Komornicza w Sierpcu mający siedzibę w Sierpcu przy ul. Jana Pawła II 29A/13 (tel. 24 275 14 23) na podstawie art. 953 kpc
podaje do publicznej wiadomości,
że: w dniu 14.03.2013 r. o godz. 9.00 w budynku
Sądu Rejonowego w Płocku mającego siedzibę w Sierpcu przy Wiosny Ludów 1 w sali nr 22,
odbędzie się druga licytacja nieruchomości
działka gruntu numer 117/1 o pow. 0,3208 ha zabudowana:
- budynkiem mieszkalnym o pow. użytkowej 88 m?, parterowym, niepodpiwniczonym
- budynkiem inwentarskim o pow. użytkowej 157 m?
- budynkiem gospodarczym o pow. 26 m?
- budynkiem stodoły, drewnianym o pow. użytkowej 108 m?
położonej: 09-213 Gozdowo, Ostrowy,
dla której Sąd Rejonowy w Płocku XII Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Sierpcu prowadzi księgę wieczystą o numerze KW PL1E/00025520/6
Suma oszacowania wynosi 125 000,00 zł,
cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 83 400,00 zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 12 500,00 zł.
Rękojmię można uiścić także na konto komornika:
Bank Gospodarki Żywnościowej SA Centrala 89 2030 0045 1110 0000 0196 6730
lub bezpośrednio w kancelarii mieszczącej się: Sierpc, ul. Jana Pawła II 29A/13 do dnia 14.03.2013 r .
Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W/w nieruchomość można oglądać w terminie 27.02.-14.03.2013 r., a akta postępowania egzekucyjnego przeglądać w tym czasie w Sąd Rejonowy w Płocku IX Zamiejscowy Wydział Cywilny.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli te osoby przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
32291896

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Dostawa środków czystości dla Szpitala Specjalistycznego im. A. Falkiewicza we Wrocławiu
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Wrocław
(dolnośląskie)
Robota budowlana polegająca na wykonaniu systemu instalacji gazów technicznych dla laboratoriów Pionu Technologii Nafty...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Kraków
(małopolskie)
Przygotowanie posiłków dla uczniów z terenu gminy Łubniany
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Łubniany
(inne)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 692

POLECAMY W SERWISACH