PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Druga licytacja nieruchomości.

KOMORNIK SĄDOWY PRZY SĄDZIE REJONOWYM W ŁOMŻY BOŻENA GRZECH

Data publikacji ogłoszenia:

2014-12-03

Rodzaj ogłoszenia:

Nieruchomości, grunty inne, licytacja, sprzedaż

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Łomża / podlaskie

Numer ogłoszenia

33000491

Cena

434 180 zł

OpisOBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Łomży Bożena Grzech mający kancelarię w Łomży, 18-400 Łomża, ul. Polowa 15 lok. 77, tel. (86) 219 81 17, na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu
16 grudnia 2014 r. o godz. 9.30
w budynku Sądu Rejonowego w Łomży mającego siedzibę w Łomży przy ul. Polowej 1 w sali nr X odbędzie się
DRUGA LICYTACJA
nieruchomości w przedmiocie: prawo wieczystego użytkowania do dnia 18.07.2094 r. działki nr 530/5 o pow. 1 386 m2, położonej: Jedwabne, ul. Przytulska 62A, zabudowanej stacją paliw - budynkiem handlowo-usługowym o powierzchni 31,76 m2, dwoma wiatami stalowymi o łącznej powierzchni 105,74 m2, dwoma dystrybutorami i 4 zbiornikami paliw jednopłaszczowych oraz 1 dystrybutorem gazowym z 2 zbiornikami gazowymi stanowiące od gruntu odrębny przedmiot własności,
dla której Sąd Rejonowy w Łomży Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW [NKW: LM1L/00046942/9].
Suma oszacowania wynosi 434 180,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 289 454,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 43 418,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:
Bank BPH Spółka Akcyjna Oddział w Łomży 42 1060 0076 0000 4013 4002 7494.
Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły, oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 9.00 do godz. 14.00 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Łomży przy ul. Polowej 1, sekretariat I Wydział Cywilny odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
33000491

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Dostawa produktów spożywczych dla Szkoły Podstawowej im. Adma Mickiewicza w Kobielicach w 2015 r.
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Radostowice
(śląskie)
Dostawa różnych produktów do Apteki Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie (DZP-AB-271-183/2014)
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Kraków
(małopolskie)
Wykaz nieruchomości położonej w gminie Siemiątkowo, woj. mazowieckie
Nieruchomości, grunty rolne, inne
Warszawa
(mazowieckie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 692
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH