PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Druga licytacja nieruchomości gruntowej niezabudowanej.

KOMORNIK SĄDOWY PRZY SR W TARNOWIE ANDRZEJ CZOSNYKA

Data publikacji ogłoszenia:

2013-05-07

Rodzaj ogłoszenia:

Nieruchomości, grunty inne, licytacja, sprzedaż

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Tarnów / małopolskie

Numer ogłoszenia

32397809

Powierzchnia

76 m2

Cena

54 483 zł

OpisOBWIESZCZENIE
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Tarnowie Andrzej Czosnyka
zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że w dniu
11 czerwca 2013 r. o godz. 10.00
w budynku Sądu Rejonowego w Tarnowie przy ul. Dąbrowskiego 27 (sala 17) odbędzie się:
DRUGA LICYTACJA
nieruchomości opisanej jako nieruchomość gruntowa niezabudowana, położona w obrębie 325 - Zbylitowska Góra - Tarnów, gmina Tarnów, woj. małopolskie. Nieruchomość stanowią niezabudowane działki gruntowe o łącznej powierzchni 0,0611 ha, nr 14/61 o pow. 0,0493 ha, nr 77/11 o pow. 0,0042 ha, nr 77/12 o pow. 0,0076 ha, posiadająca założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Tarnowie pod nr TR1T/00101368/1. Ww. nieruchomości stanowią własność dłużnika: Antoni Pierzchała zam. ul. Owocowa 6A, 33-101 Tarnów.
Wartość szacunkowa nieruchomości o nr. TR1T/00101368/1 wynosi 54 483,00 zł (słownie: pięćdziesiąt cztery tysiące czterysta osiemdziesiąt trzy złote).
Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi 2/3 wartości oszacowania, tj. kwotę 36 322,00 zł (słownie: trzydzieści sześć tysięcy trzysta dwadzieścia dwa złote).
Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości na rachunek bankowy
nr 42 2490 0005 0000 4530 2360 8447 Alior Bank SA.
Kwota wpłacona tytułem rękojmi winna znajdować się na wskazanym rachunku najpóźniej na dzień przed licytacją. Na poleceniu przelewu należy podać nazwisko lub nazwę dłużnika oraz wskazać nieruchomość, której dotyczy wpłata rękojmi. Rękojmię można również wpłacić w gotówce w kancelarii komornika mieszczącej się w Tarnowie przy ul. Tuchowskiej 20 najpóźniej do momentu rozpoczęcia licytacji. Po rozpoczęciu licytacji rękojmia nie będzie przyjmowana.
Nieruchomość tę można oglądać w dniu 4 czerwca 2013 r. oraz 6 czerwca 2013 r. w godz. 11.00-12.00, zaś operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika mieszczącej się w Tarnowie przy ul. Tuchowskiej 20.
Szczegółowych informacji udziela Komornik pod numerem tel. (14) 627 56 68
32397809

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Działka nr 457/7 obręb Wojciechów
Nieruchomości, grunty rolne, przetarg
Lwówek śląski
(dolnośląskie)
Kursy zawodowe dla wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Mszanie Dolnej
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Mszana Dolna
(małopolskie)
Dowóz uczniów do Szkoły Podstawowej Nr 3 w Trzebini, ul. 1 Maja 60 w 2013 roku.
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Trzebinia
(małopolskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 662
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH