PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Drugi przetarg nieograniczony o wartości zamówienia poniżej 14000 euro na dostawę w 2013r. warzyw i owoców dla Domu Pomocy Społecznej w...

Dom Pomocy Społecznej w Radziechowicach

Data publikacji ogłoszenia:

2013-01-15

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Ładzice / łódzkie

Numer ogłoszenia

7649/2013

Opis

Ładzice: Drugi przetarg nieograniczony o wartości zamówienia poniżej 14000 euro na dostawę w 2013r. warzyw i owoców dla Domu Pomocy Społecznej w Radziechowicach
Numer ogłoszenia: 7649 - 2013; data zamieszczenia: 14.01.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 267587 - 2012r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Dom Pomocy Społecznej w Radziechowicach, Radziechowice Pierwsze 2, 97-561 Ładzice, woj. łódzkie, tel. 044 6840821, 502245468, faks 044 6840821.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: jednostka samorządu terytorialnego.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Drugi przetarg nieograniczony o wartości zamówienia poniżej 14000 euro na dostawę w 2013r. warzyw i owoców dla Domu Pomocy Społecznej w Radziechowicach.
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są dostawy warzyw i owoców wg. załącznika nr 2 specyfikacji przetargowej który określa asortyment oraz ilość przewidywaną w dostawach rocznych.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.30.00.00-1.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 02.01.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Firma Handlowo-Usługowo-Produkcyjna Import Eksport Romana Stachera, Stare Gajęcice 11, 98-330 Pajeczno, kraj/woj. łódzkie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 50437,92 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 47718,00
Oferta z najniższą ceną: 47718,00 / Oferta z najwyższą ceną: 76423,61
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Somianka
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Somianka
(mazowieckie)
Druga licytacja nieruchomości zabudowanej położonej w miejscowości Piekut gmina Chynów
Nieruchomości, budynki mieszkalne, licytacja
Grójec
(mazowieckie)
Remont kotłowni w budynku nr 7 kompleks wojskowy Rząska- Etap I
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o sprostowaniach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Kraków
(małopolskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 692
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH