PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Druk i oprawa książki pt.: 31 dzieł odzyskanych.

Ministerstwo Kultury i Dzidzictwa Narodowego

Data publikacji ogłoszenia:

2014-10-16

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Warszawa / mazowieckie

Numer ogłoszenia

341236/2014

Opis

Warszawa: Druk i oprawa książki pt.: 31 dzieł odzyskanych.
Numer ogłoszenia: 341236 - 2014; data zamieszczenia: 15.10.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 311232 - 2014r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Ministerstwo Kultury i Dzidzictwa Narodowego, ul. Krakowskie Przedmieście 15/17, 00-071 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 42 10 100, faks 022 82 88 773.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja rządowa centralna.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Druk i oprawa książki pt.: 31 dzieł odzyskanych..
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na druku i oprawie książki pt.: 31 dzieł odzyskanych oprac. Karina Chabowska, Agata Modzolewska, Elżbieta Rogowska.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.82.30.00-9.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 14.10.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

CGS Drukarnia Sp. z o.o., ul. Towarowa 3 Mrowini, Rokietnica, kraj/woj. Polska.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 56910,57 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 77330,00
Oferta z najniższą ceną: 49880,00 / Oferta z najwyższą ceną: 77330,00
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Wykaz dotyczący sprzedaży w trybie bezprzetargowym lokalu użytkowego położonego w Radomiu
Nieruchomości, lokale, inne
Radom
(mazowieckie)
Ogłoszenie o zamiarze wydzierżawienia nieruchomości położonej w obrębie Kołata, gmina Pobiedziska
Nieruchomości, grunty inne, przetarg
Kołata, gmina pobiedziska
(wielkopolskie)
PRZEBUDOWA ULICY ZAMKOWEJ NA ODCINKU OD UL. JEROZOLIMSKIEJ DO UL. M. CURIE-SKŁODOWSKIEJ W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o sprostowaniach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Piotrków Trybunalski
(łódzkie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 662

POLECAMY W SERWISACH