PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Działka, ogrodzona w msc. Bystre

GMINA BALIGRÓD

Data publikacji ogłoszenia:

2015-02-04

Rodzaj ogłoszenia:

Nieruchomości, grunty inne, przetarg, sprzedaż

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Baligród / podkarpackie

Numer ogłoszenia

33042262

Powierzchnia

560 m2

Cena

23 640 zł

OpisWyciąg z O G Ł O S Z E N I A
siódmego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Bystre stanowiącej własność Gminy Baligród
Przedmiotem przetargu jest nieruchomość położona w miejscowości Bystre, gm. Baligród, oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr 237/44 o pow. 0.0560 ha wraz z ogrodzeniem o dł. 27 m i wys. 1,5 m oraz drzewostanem: brzoza i sosna, Księga Wieczysta KS1E/00020634/6, do której zbywany jest udział w wysokości 1/44 w działce 237/1 o pow. 0.0913 ha - droga, Księga Wieczysta - KS1E/00035366/4. Nieruchomość przeznaczona jest do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego. Cena wywoławcza ww. nieruchomości wynosi: 23.640,00 zł brutto, słownie: dwadzieścia trzy tysiące sześćset czterdzieści złotych brutto. Przetarg odbędzie się w dniu 27 marca 2015 r. o godz. 10.00 w Urzędzie Gminy Baligród, plac Wolności 13, 38-606 Baligród, pokój nr 4. Osoby przystępujące do przetargu winny wpłacić wadium w wysokości: 2.300 zł (słownie: dwa tysiące trzysta złotych) w kasie Urzędu Gminy Baligród, plac Wolności 13, lub na konto Urzędu Gminy PBS o/Lesko nr 55 8642 1012 2003 1205 0293 0002 najpóźniej do dnia 24 marca 2015 r. Ogłoszenie zamieszczono w prasie - "Gazeta Wyborcza", wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i w sołectwach, na stronie internetowej www.baligrod.pl oraz www.bip.baligrod.pl w dniu 4 lutego 2015 r. Szczegółowe informacje o nieruchomości zamieszczonej w ogłoszeniu można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy w Baligrodzie od poniedziałku do piątku w godz. 7.00-15.00, plac Wolności 13, 38-606 Baligród, lub tel.: (13) 468-40-77, fax 13 468 44 08, e-mail: gmina@baligrod.pl.
33042262

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Dostawa chemii profesjonalnej, powszechnie stosowanych środków chemicznych oraz materiałów higienicznych dla Uniwersytetu...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o sprostowaniach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Rzeszów
(podkarpackie)
wymianę wykładziny podłogowej w pomieszczeniach biurowych w budynku PUW w Gdańsku, ul .Okopowa 21/27 i w Gdyni, ul. Legionów...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Gdańsk
(pomorskie)
Rewitalizacja zabytkowych kapliczek Gminy Wadowice
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o sprostowaniach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Wadowice
(małopolskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 662
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH