PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

dzierżawa dwóch analizatorów koagulologicznych i dwóch klimatyzatorów wraz z dostawą odczynników do pracy analizatorów

Wielospecjalistyczny Szpital - Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Zgorzelcu

Data publikacji ogłoszenia:

2013-09-26

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Zgorzelec / dolnośląskie

Numer ogłoszenia

195735/2013

Opis

Zgorzelec: dzierżawa dwóch analizatorów koagulologicznych i dwóch klimatyzatorów wraz z dostawą odczynników do pracy analizatorów
Numer ogłoszenia: 195735 - 2013; data zamieszczenia: 25.09.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 162419 - 2013r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Wielospecjalistyczny Szpital - Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Zgorzelcu, ul. Lubańska 11-12, 59-900 Zgorzelec, woj. dolnośląskie, tel. 75 7722858, faks 75 7722858.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: dzierżawa dwóch analizatorów koagulologicznych i dwóch klimatyzatorów wraz z dostawą odczynników do pracy analizatorów.
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: dzierżawa dwóch analizatorów koagulologicznych i dwóch klimatyzatorów wraz z dostawą odczynników do pracy analizatorów - na okres 36 m-cy..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.69.65.00-0, 38.43.00.00-8, 33.12.41.30-5.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 03.09.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

SIEMENS Sp. z o.o., Ul. Żupnicza 11,, 03-821 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 531328,80 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 424051,56
Oferta z najniższą ceną: 424051,56 / Oferta z najwyższą ceną: 489561,81
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Wybór Operatora na administrowanie, bieżące utrzymanie, eksploatację sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej na...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Przasnysz
(mazowieckie)
Opracowanie dokumentacji budowlano - wykonawczej kanalizacji sanitarnej w m. Oblęgor ul. Widoma, ul Studzianki gm. Strawczyn.
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Strawczyn
(świętokrzyskie)
Przeprowadzenie konsultacji grupowych w wyznaczonych obszarach tematycznych dla nauczycieli szkół i przedszkoli w ramach...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Olsztyn
(warmińsko-mazurskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 709

POLECAMY W SERWISACH