PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Fizyczny dozór mienia Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w roku 2014 - 4 zadania: Zadanie Nr 1 - RDW Jarosław, Zadanie Nr 2 - RDW...

Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie

Data publikacji ogłoszenia:

2014-01-21

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Rzeszów / podkarpackie

Numer ogłoszenia

12483/2014

Opis

Rzeszów: Fizyczny dozór mienia Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w roku 2014 - 4 zadania: Zadanie Nr 1 - RDW Jarosław, Zadanie Nr 2 - RDW Lubaczów, Zadanie Nr 3 - RDW Łańcut, Zadanie Nr 4 - PZDW Rzeszów
Numer ogłoszenia: 12483 - 2014; data zamieszczenia: 20.01.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 265121 - 2013r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie, ul. Boya Żeleńskiego 19a, 35-105 Rzeszów, woj. podkarpackie, tel. 017 8609490, faks 017 8609460.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Fizyczny dozór mienia Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w roku 2014 - 4 zadania: Zadanie Nr 1 - RDW Jarosław, Zadanie Nr 2 - RDW Lubaczów, Zadanie Nr 3 - RDW Łańcut, Zadanie Nr 4 - PZDW Rzeszów.
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Zakres zamówienia został określony w Formularzach cenowych (Rozdział III SIWZ) oraz w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia (Rozdział IV SIWZ wraz z załącznikiem Nr 1 - zakres czynności i obowiązków).
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 85.31.23.10-5.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Część NR: 1   Nazwa: Fizyczny dozór mienia Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w roku 2014 - Zadanie Nr 1 - RDW Jarosław
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 02.01.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 6.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

VISION GROUP Sp. z o.o., ul. Bracka 3/13, 00-501 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 43821,14 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 32268,02
Oferta z najniższą ceną: 32268,02 / Oferta z najwyższą ceną: 62213,40
Waluta: PLN.Część NR: 2   Nazwa: Fizyczny dozór mienia Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w roku 2014 - Zadanie Nr 2 - RDW Lubaczów
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 02.01.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 6.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

VISION GROUP Sp. z o.o., ul. Bracka 3/13, 00-501 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 39268,29 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 28913,94
Oferta z najniższą ceną: 28913,94 / Oferta z najwyższą ceną: 55746,68
Waluta: PLN.Część NR: 3   Nazwa: Fizyczny dozór mienia Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w roku 2014 - Zadanie Nr 3 - RDW Łańcut
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 02.01.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 7.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

VISION GROUP Sp. z o.o., ul. Bracka 3/13, 00-501 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 43821,14 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 32268,02
Oferta z najniższą ceną: 32268,02 / Oferta z najwyższą ceną: 62213,40
Waluta: PLN.Część NR: 4   Nazwa: Fizyczny dozór mienia Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w roku 2014 - Zadanie Nr 4 - PZDW Rzeszów
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 02.01.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

SOLID Sp. z o.o., ul. Tyniecka 18, 30-323 Kraków, kraj/woj. małopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 21951,22 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 17220,00
Oferta z najniższą ceną: 14514,00 / Oferta z najwyższą ceną: 18450,00
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Kanalizacja sanitarna grawitacyjna i tłoczna Kosy - Kinkajmy, Etap I Kinkajmy - Maszewy
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o sprostowaniach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Bartoszyce
(warmińsko-mazurskie)
Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na bieżącym utrzymaniu dróg powiatowych na terenie powiatu lubelskiego
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Bełżyce
(lubelskie)
Wyposażenie Centrum Turystycznego w Ostaszewie
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o sprostowaniach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Grodziczno
(warmińsko-mazurskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 662
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH