PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Hurtowe dostawy oleju napędowego dla MPGK sp. z o.o. w Mogilnie na 2013 rok

Mogileńskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o.

Data publikacji ogłoszenia:

2013-02-02

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Mogilno / kujawsko-pomorskie

Numer ogłoszenia

44860/2013

Opis

Mogilno: Hurtowe dostawy oleju napędowego
dla MPGK sp. z o.o. w Mogilnie na 2013 rok
Numer ogłoszenia: 44860 - 2013; data zamieszczenia: 01.02.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 534770 - 2012r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Mogileńskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o., ul. Witosa 6, 88-300 Mogilno, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 052 315 22 35, faks 052 315 12 33.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Przedsiębiorstwo komunalne.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Hurtowe dostawy oleju napędowego
dla MPGK sp. z o.o. w Mogilnie na 2013 rok.
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1.Hurtowe sukcesywne dostawy oleju napędowego na rok 2013.
2.Paliwo przeznaczone na potrzeby własne MPGK.
3.Łączna ilość około 75.000 litrów.
4.Jednorazowa wielkość zamówienia na poziomie około 4.000 litrów.
5.Dostawy oleju napędowego na podstawie zamówień telefonicznych z wyprzedzeniem 2 dniowym do zbiornika o pojemności 5000 litrów znajdującego się w siedzibie Zamawiającego przy ul. Witosa 6 w Mogilnie.
6.Paliwo musi spełniać wymagania:
a)jakościowe wg Polskiej Normy PN EN 590 2006,
b)zgodne z załącznikiem nr 2 do Rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych z 9 grudnia2008r (Dz. U. z 2008 r. nr 221 poz. 1441)..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.13.41.00-8, 09.13.40.00-7, 09.00.00.00-0.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 16.01.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 5.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Orlen Paliwa sp. z o.o., ul. Zglenickiego 44, 09-411 Płock, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 322725,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 316575,00
Oferta z najniższą ceną: 316575,00 / Oferta z najwyższą ceną: 322725,00
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Prace konserwatorskie rzeźby Diana
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Łańcut
(podkarpackie)
Wymiana stolarki budowlanej na stolarkę drewnianą w lokalach mieszkalnych zarządzanych przez Zarząd Zasobu Komunalnego
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o sprostowaniach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Wrocław
(dolnośląskie)
Syndyk Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego Spółka z o.o. w Wałbrzychu przy ul. Bolesława Chrobrego 2 oferuje do...
Ruchomości, oferty biznesowe, pojazdy specjalistyczne, inne
Wałbrzych
(dolnośląskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 692
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH