PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

I. dzierżawa analizatora równowagi kwasowo-zasadowej wraz z sukcesywną dostawą odczynników i części do zaoferowanego analizatora dla Laboratorium...

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Data publikacji ogłoszenia:

2013-08-13

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Wolsztyn / wielkopolskie

Numer ogłoszenia

323800/2013

Opis

Wolsztyn: I. dzierżawa analizatora równowagi kwasowo-zasadowej wraz z sukcesywną dostawą odczynników i części do zaoferowanego analizatora dla Laboratorium SP ZOZ Wolsztyn II. dzierżawa analizatora immunologicznego wraz z sukcesywną dostawą odczynników do oznaczeń immunologicznych dla Laboratorium SP ZOZ Wolsztyn
Numer ogłoszenia: 323800 - 2013; data zamieszczenia: 12.08.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 260454 - 2013r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. Wschowska 3, 64-200 Wolsztyn, woj. wielkopolskie, tel. 68 347 73 00, 347 73 63, faks 68 3842590.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: I. dzierżawa analizatora równowagi kwasowo-zasadowej wraz z sukcesywną dostawą odczynników i części do zaoferowanego analizatora dla Laboratorium SP ZOZ Wolsztyn II. dzierżawa analizatora immunologicznego wraz z sukcesywną dostawą odczynników do oznaczeń immunologicznych dla Laboratorium SP ZOZ Wolsztyn.
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiot zamówienia jest podzielony na dwa niezależne zadania: I. dzierżawa analizatora równowagi kwasowo-zasadowej wraz z sukcesywną dostawą odczynników i części do zaoferowanego analizatora II. dzierżawa analizatora immunologicznego wraz z sukcesywną dostawą odczynników do oznaczeń immunologicznych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: dzierżawa analizatorów zgodnie z parametrami granicznymi przedstawionymi w załączniku nr 2A i 2B do SIWZ, jego zainstalowanie, skalidrowanie, przekazanie do użytkowania, uruchomienie, przeszkolenie personelu w zakresie obsługi i wykorzystania urządzenia, dostarczenia instrukcji obsługi w języku polskim wraz z sukcesywną dostawą odczynników i części do zaoferowanego analizatora w ilościach oraz asortymencie okreslonym zgodnie z załącznikiem nr 3A i 3B do SIWZ.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.69.62.00-7, 33.69.65.00-0, 38.43.45.20-7.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Część NR: 1   Nazwa: Zadanie I: dzierżawa analizatora równowagi kwasowo-zasadowej wraz z sukcesywną dostawą odczynników i części do zaoferowanego analizatora dla Laboratorium SP ZOZ Wolsztyn
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 09.08.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Roche Diagnostics Polska Sp. z o.o., ul. Wybrzeże Gdyńskie 6B, 01-531 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 42400,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 46019,36
Oferta z najniższą ceną: 46019,36 / Oferta z najwyższą ceną: 46019,36
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Dostawa 2 sztuk samochodów osobowych nieoznakowanych dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Szczecin
(zachodniopomorskie)
ANR O/Opole informuje, że podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowej niezabudowanej przeznaczonej do...
Nieruchomości, grunty rolne, inne
Opole
(opolskie)
Dostawa mebli biurowych
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Ostrów Wielkopolski
(wielkopolskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 692
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH